Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent

Komorní cyklus (K)

Sezona 2017-2018 

proběhlé koncerty    stáhnout aktuální programovou brožuru 2017–2018 v PDF

K5 Dechové kvinteto PKF – Prague Philharmonia
po 8. ledna 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento B dur KV 137
Antonín Rejcha: Dechový kvintet č. 9 D dur op. 91
Carl Nielsen: Dechový kvintet op. 43
Luciano Berio: Opus number ZOO
Jiří Ševčík, flétna
Vladislav Borovka, hoboj
Jan Brabec, klarinet
Václav Fürbach, fagot 
Jan Musil, lesní roh

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka

K6 Hudba francouzského dvora 18. století
po 29. ledna 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Jacques Duphly: Výběr skladeb pro cembalo s doprovodem hoboje a fagotu ze sbírky „Pièces de clavecin en concerts“
François Couperin: Královský koncert pro hoboj a basso continuo z cyklu „Concerts Royaux“
František Xaver Richter: Sonáta č. 6 g moll pro cembalo, hoboj a fagot
Marin Marais: Les Folies d´Espagne pro fagot a cembalo
Jean-Philippe Rameau: Koncert č. 5 ze sbírky „Pièces de clavecin en concerts“

Vladislav Borovka, hoboj
Tomáš Františ, fagot
Olga Dlabačová, cembalo
Václav Petr, violoncello

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka

K7 Kaprálová Quartet a Ester Pavlů
po 19. února 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 2 d moll, op. 76 „Kvintový“
Felix Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový kvartet č. 1 Es dur, op. 12
Gustav Mahler: 5 písní z cyklu Rückert Lieder v úpravě pro soprán a smyčcové kvarteto
Kaprálová Quartet
Veronika Panochová, 1. housle
Simona Hurníková, 2. housle
Eva Krestová, viola
Simona Hečová, violoncello
Ester Pavlů, mezzosoprán

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka

K8 Shakespeare – Sonety v hudbě
po 12. března 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Hudba: Zdeněk Merta / Lukáš Hurník / Jiří Chvojka / Matej Benko / Juraj Filas / Rebecca Clarke / Štěpánka Balcarová / Ondřej Kukal / Martin Brunner
Lucia Fulka Kopsová, housle
Tomáš Honěk, kytara
Lucie Silkenová, soprán
Markéta Foukalová, jazzový zpěv

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka

K9 Zeiher Quartett
po 23. dubna 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet B dur, KV 589
Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova Sonáta“
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Smyčcový kvartet č. 6 f moll, op. 80
Zeiher Quartett
Alexander Zeiher, 1. housle
Tomáš Hájek, 2. housle
Makoto Sudo, viola
Lukáš Pospíšil, violoncello

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka

K10 Barokní hobojové koncerty
po 11. června 2018, 19.30
České muzeum hudby / Komorní cyklus (K)

Johan Sebastian Bach: Koncert d moll BWV 1059 (v úpravě Arnolda Mehla)Georg
Friedrich Händel: Koncert c moll
Antonio Vivaldi: Koncert d moll pro dva hoboje RV 535
Georg Philipp Telemann: Koncert d moll
Jan Souček, hoboj
Jana Brožková, hoboj
Collegium PKF – Prague Philharmonia

Detail koncertu / Koupit vstupenku / Rodinná vstupenka