Komorní cyklus

Komorní cyklus

O Komorním cyklu

Komorní dialogy napříč staletími

Komorní cyklus PKF – Prague Philharmonia je opět hostem v inspirativním prostředí Českého muzea hudby. Leitmotiv této sezony – dialog – se otiskl i do dramaturgie komorních večerů. Téma dialogu je zde převedeno na rozhovor různých historických stylů od 17. století dosoučasnosti. Ve virtuózním podání členů PKF – Prague Philharmonia zazní např. díla Georga Philippa Telemanna, Ludwiga van Beethovena, Clauda Debussyho či Dmitrije Šostakoviče. Akcentujeme rovněž 260. výročí narození W. A. Mozarta a 120 let, která v roce 2017 uplynou od úmrtí Johannesa Brahmse. Výjimečný večer bude věnován Bohuslavu Martinů u příležitosti vydání IV. svazku souborného díla tohoto skladatele.

Koncerty provází slovem muzikoložka Martina Sermain

V rámci cyklu je možné navštívit celkem 10 koncertů v termínech: 19. září 2016, 17. října 2016, 7. listopadu 2016, 28. listopadu 2016, 19. prosince 2016, 13. února 2017, 27. března 2017, 24. dubna 2017, 29. května 2017 a 12. června 2017

Bližší informace k jednotlivým programům získáte v koncertním kalendáři.