Krása dneška

Krása dneška

 

 

Pro tento měsíc nejsou žádné koncerty

 

 

Dualismus v českém 21. století

„Dvě generace, šest koncertů, šest dvojic, dvanáct individualit, dvanáctsvětů, nekonečné obzory.“

Koncertní řada soudobé hudby KRÁSA DNEŠKA, která patřík tradičním a zároveň výjimečným počinům PKF – Prague Philharmonia, v sezoně 2016–2017 dramaturgicky plynně navážena sezonu předešlou. V té jsme vám postupně představili šestvýznamných osobností českého 20. století. V letošní sezoně se najednotlivých koncertech setkáme vždy s autorskou dvojicí, kterou pojípřátelství, spolupráce, vztah žáka a učitele nebo jen příbuznostoborová. Scénář večerů zůstane nezměněn – hlavní úlohu jednotlivýchdílů zastane hudba, která zazní opět v podání předních komorníchsólistů, členů PKF – Prague Philharmonia a jejich hostů. Výjimečnostípak bude přítomnost samotných hudebních skladatelů, kteří zároveňvystoupí na koncertech jako průvodci svou tvorbou.Opět vás čeká krásná hudba, zajímavé rozhovory, projekce, a jistěi něco navíc…Věřím, že v letošní sezoně se vám KRÁSA DNEŠKA představí opětve své tradiční plné kráse, taková, na jakou jste zvyklí – svěží,uvolněná, obohacující, plná hudby, významných hostůa stále výjimečná.

Hana Dohnálková, dramaturgyně Krásy dneška

V rámci cyklu je možné navštívit celkem 6 koncertů, které se uskuteční jako obvykle v Experimentálním prostoru NoD. V nové sezoně však bude cyklus ozvláštněn jedním koncertem, v pořadí druhým, jenž se uskuteční v Centru současného umění DOX.

Koncerty se budou konat v termínech: 4. října 2016, 3. listopadu 2016, 8. února 2017, 25. dubna 2017, 9. května 2017 a 30. května 2017. Bližší informace k jednotlivým programům získáte v koncertním kalendáři.