Informace o abonentkách 2015/2016

PRODEJ abonmá je zahájen od 7. května 2015. 


STÁVAJÍCÍ ABONENTI

Abonentům uplynulé sezony cyklů A, K, S, D/E je jejich předplatné automaticky rezervováno z uplynulé sezony. Nebude-li do 30. června 2015 rezervace potvrzena, předplatné bude uvolněno do prodeje.

Abonentní vstupenky je nutné zaplatit a vyzvednout nejpozději do 31. srpna 2015. Po tomto datu budou všechny rezervace bez náhrady uvolněny. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


NOVÍ ZÁJEMCI O ABONMÁ budou evidováni v pořadníku a podle data přijetí objednávky jim budou přiřazována případná uvolněná místa. PKF – Prague Philharmonia nezaručuje kladné vyřízení objednávky.


VÝHODY abonentní vstupenky:

  • cena abonentní vstupenky zahrnuje 20-45% slevu oproti základní ceně vstupného na jednotlivé koncerty;
  • na všechny koncerty cyklu máte zajištěno svoje oblíbené sedadlo;
  • odpadá nutnost opakovaných nákupů;
  • abonentní vstupenka je přenosná; pokud nemůžete některý koncert navštívit, mohou ji využít vaši rodinní příslušníci, přátelé či známí.

ABONMÁ lze objednat jedním z těchto způsobů:

  • online na www.pkf.cz pod ikonami u jednotlivých cyklů v sekci KoncertyPři zakoupení abonentní vstupenky u Orchestrálního cyklu A je potřeba vybrat ve všech sálech vždy stejnou cenovou kategorii.
  • e-mailem na adrese vstupenky@pkf.cz
  • telefonicky na čísle +420 224 267 644
  • osobně v pokladně PKF – Prague Philharmonia (Husova 7, Praha 1)

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte na vstupenky@pkf.cz.  Další informace o prodeji abonmá: Eva Sopková tel.: 224 267 644  sopkova@pkf.cz

 

Ceny abonentních vstupenek v sezoně 2015/2016 

 A | Orchestrální cyklus (10 koncertů)
4 400,-  3 800,-  3 400,-  2 550,-
snížená cena * 4 010,-  3 470,-  3 110,-  2 350,-

D/E | Koncerty pro děti (4 koncerty)
1 100,-  880,-  600,-  470,-
snížená cena ** 800,-  640,-  480,-  380,-

S | Krása dneška (6 koncertů)
1 300,- 
snížená cena * *** 820,- 

K | Komorní cyklus (10 koncertů)
1 900, -
snížená cena * *** 1 280,- 

VYSVĚTLIVKY
Uvedené ceny abonentek jsou za I., II., III., IV. kategorii.
Držitelé průkazů ZTP a ZTP-P mají 50% slevu na všechny koncerty.

*     Zvýhodněné vstupné mohou uplatňovat senioři po předložení příslušných průkazů.
**   Pro děti do 15 let.
*** Cena pro abonenty cyklů A, K, S, D/E.