Dětský klub Notička

Dětský klub NOTIČKA vznikl při PKF – Prague Philharmonia (tehdejší Pražské komorní filharmonii) v roce 2007. Záměrem Notičky je poskytnout malým návštěvníkům oblíbených koncertů pro děti ještě intenzivnější a hlubší kontakt s vážnou hudbou a uměním.

V průběhu roku pořádá NOTIČKA 5 - 6 víkendových setkání, která se postupem času začala zaměřovat nejen na hudební tvorbu nebo hudební vzdělávání, ale děti dostávají možnost rozvíjet své estetické cítění jako takové a dozvídat se mnoho nových informací.  

Záměrem setkávání NOTIČKY je, aby děti prožily něco výjimečného, co s rodiči běžně o víkendech nezakusí, aby si odnášely jedinečný zážitek. Děti z NOTIČKY si často asociují různé znaky nebo zajímavosti ze světa umění i dějin, a proto nemají problém chápat souvislosti mezi uměleckými slohy, směry a kreativně se vyjadřovat.  

NOTIČKA je určena dětem
ve věku od 4 do 14 let.  

Od roku 2012 funguje také Notičková přípravka, kterou navštěvují děti od 3 do 4 let.  

Notička je vždy otevřená novým kamarádům! Stačí se přihlásit prostřednictvím přihlašovacího formuláře pod odkazem. 

V případě zájmu o další informace kontaktujte koordinátorku klubu Hanu Zaalovou:
Tel.: +420 732 712 750
E-mail: zaalova@pkf.cz

Významnou pomoc a podporu NOTIČCE poskytuje Hlavní město Praha, které prostřednictvím grantů umožňuje existenci tohoto projektu.