Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent

Správní a dozorčí orgány PKF & Nadace PKF

Správní a dozorčí orgány PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.


Správní rada
JUDr. Martin Klimpl, předseda
Aleš Březina
Constantin Kinský
Eva Kalhousová
Ing. Peter Závodský
Mgr. Rostislav Křivánek

Dozorčí rada
Robert Schönfeld, předseda
Ing. Helena Navrátilová
Renata Klaková

Orgány Nadace Pražské komorní filharmonie


Správní rada
Ing. Ondřej Žižka, předseda
Prof. Jiří Bělohlávek
PhDr. Miroslav Střelák 

Dozorčí rada
Ing. Martin Tůma
JUDr. Petr Kšáda
Mgr. Michal Víšek

Nadace PKF vznikla v roce 1994 jako všestranná podpora orchestru s původním názvem Pražská komorní filharmonie a jejími zřizovateli byli dirigent Jiří Bělohlávek, skladatel Petr Eben a klavírista Ivan Moravec. Z prostředků Nadace jsou poskytovány příspěvky určené k nákupu hudebních nástrojů, rozšíření či zkvalitnění orchestrálního inventáře a dalších prostředků nutných k fungování orchestru. Příspěvky získává z Nadačního investičního fondu a darů. Správu Nadace obstarávají správní a dozorčí rada. Nadace PKF je podporována z darů. Dary poskytnuté Nadaci PKF je možné v mezích zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob odečíst ze základu daně. 

Kontakt

Nadace PKF
Martina Sermain, tajemnice nadace
Husova 7, 110 00 Praha 1
tel.: 224 232 488, sermain@pkf.cz