Správní a dozorčí orgány/Nadace PKF

Správní a dozorčí orgány PKF - Prague Philharmonia, o.p.s.


Správní rada
JUDr. Martin Klimpl, předseda
Aleš Březina
Constantin Kinský
Eva Kalhousová
Ing. Peter Závodský
Mgr. Rostislav Křivánek

Dozorčí rada
Robert Schönfeld, předseda
Ing. Helena Navrátilová
Renata Klaková

Nadace PKF vznikla v roce 1994 jako všestranná podpora orchestru s původním názvem Pražská komorní filharmonie a jejími zřizovateli byli dirigent Jiří Bělohlávek, skladatel Petr Eben a klavírista Ivan Moravec. Z prostředků Nadace jsou poskytovány příspěvky určené například k nákupu hudebních nástrojů, rozšíření či zkvalitnění orchestrálního inventáře a dalších prostředků, nutných k fungování orchestru. Snahou Nadace není zisk, ale opatření prostředků k plnění jejího poslání. Příspěvky získává z Nadačního investičního fondu a darů. 

Všechny tyto prostředky jsou určeny na nákup hudebního vybavení a případně nástrojů. V současné době umožňuje ovšem výše finančních prostředků Nadace pouze pokrýt náklady na nástrojové příslušenství jako například struny a žíně pro smyčcové nástroje či strojky a plátky pro nástroje dechové. 
Správu Nadace obstarávají správní a dozorčí rada. Prezidentem Nadace je Prof. Jiří Bělohlávek a předsedou správní rady Ing. Ondřej Žižka. Stejně jako Klub Philharmonia podporuje fungování orchestru a jeho složek, funguje podobným způsobem i Nadace. Její mecenáši si mohou o darovanou částku za určitých podmínek snížit svůj daňový základ a zároveň podpořit fungování našeho orchestru.

Orgány Nadace

Prezident
Prof. Jiří Bělohlávek 

Správní rada
Ing. Ondřej Žižka, předseda
Prof. Jiří Bělohlávek
PhDr. Miroslav Střelák 

Dozorčí rada
Ing. Martin Tůma
JUDr. Petr Kšáda
Mgr. Michal Víšek

Kontakt

Nadace PKF
Husova 7, 110 00 Praha 1
tel.: 224 232 488