Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent

Orchestrální akademie PKF

AKTUÁLNĚ 8. 12. 2017 – Mimořádný konkurz do Orchestrální akademie 2017–2018 do skupiny HOUSLÍ

Termín a místo konkurzu

Kdy: pátek 8. 12. 2017, 9.00-11.00
Místo konkurzu: KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha – 8 Kobylisy
Prosíme zájemce o zaslání životopisu do 4. 12. 2017 na email sopkova@pkf.cz (Eva Sopková) .

Povinné party

Ke stažení zde.

Kromě povinných partů si uchazeči připraví tyto skladby:

Housle
W. A. Mozart – Koncert č. 3, 4 nebo 5 (1. věta s kadencí)
1. věta z koncertu 19. nebo 20. století či obdobná skladba koncertantního charakteru

Koordinátor projektu:
Eva Sopková, sopkova@pkf.cz

Orchestrální akademie PKF – dobrodružná, náročná, na celý život! 

Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008 jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Každý rok přivítá orchestr do své rodiny 12 až 14 mladých, talentovaných hudebníků. Těm pomáhají hráči PKF získat kvalitní orchestrální praxi a s entusiasmem jim předávají základy filosofie hry PKF: preciznost, smysl pro souhru a detail, uměleckou pokoru, přátelství a respekt.

Členové Orchestrální akademie se hned od počátku zapojují do uměleckých projektů PKF. Absolvují koncerty nejen v České republice, ale i v zahraničí, mají možnost vystoupit v komorních cyklech PKF a účastnit se nahrávacích projektů. 

Hned první ročník Orchestrální akademie se setkal s obrovskou vlnou zájmu. Již o rok později v roce 2009 se několik jejích členů zúčastnilo unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra. Dva z nich – Jakub Fišer a Ondřej Martinovský – vystoupili pod vedením dirigenta M. Tilsona Thomase společně s dalšími devadesáti vybranými hudebníky z celého světa v newyorské Carnegie Hall.

Přijměte naši výzvu a staňte se členem Orchestrální akademie PKF! Více o podmínkách studia se dočtete níže v tomto článku. Těšíme se na Vás!

Komu je projekt určen 

Studentům středních a vysokých hudebních škol a absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně, z České republiky, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Základem úspěšného konkurzu jsou umělecké předpoklady k působení v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit.  

Organizátor projektu 

Orchestrální akademie je organizována PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.   

Podporovatelé Orchestrální akademie

V roce 2016 se projekt Orchestrální akademie uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Řízení letového provozu České republiky a akciové společnosti ČEZ

Lektoři

Jan Fišer – housle, Stanislav Svoboda – viola, Lukáš Pospíšil – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas, Jiří Ševčík – flétna, Jan Souček – hoboj, Jindřich Pavliš – klarinet, Václav Fürbach – fagot, Zdeněk Vašina – lesní roh, Svatopluk Zaal – trubka, Stanislav Penk – pozoun, Ivan Hoznedr – bicí

Stipendium a další benefity

 

Stipendium
Členství v Orchestrální akademii PKF je ze strany studentů bezplatné; PKF hradí studentům školné a uděluje stipendium. V sezoně 2017–2018 činí celková výše stipendia jednoho studenta 40 000,- CZK / 10 měsíců (rozděleno do měsíčních plateb); PKF je oprávněna výši stipendia ze závažných důvodů změnit. Vyplácení stipendia je podmíněno aktivní účastí na kurzu a podmínkami PKF.

Další benefity
PKF může studentům nabídnout účast na studiovém natáčení; v takovém případě má student nárok na honorář. Honorována je také účast člena orchestrální akademie na jiných projektech PKF (např. koncerty abonentních cyklů K nebo S). Mimo rámec povinné orchestrální praxe a při naplnění uměleckého standardu může být člen akademie osloven k další spolupráci s PKF jako výpomoc.

PKF neposkytuje studentům orchestrální akademie ubytování v Praze, ani nehradí jakékoliv náklady s ním spojené či náklady na individuální dopravu do místa sídla PKF. Členství v akademii rovněž nezahrnuje nárok na volný vstup do prostor PKF, poskytnutí koncertního oděvu nebo finanční kompenzace za používání vlastního oděvu, poskytnutí nástroje či jeho součástí v majetku PKF (či Nadace PKF) nebo finanční kompenzace za používání nástroje vlastního.

Podmínky členství 

 

Kvalifikace
Do konkurzu se mohou přihlásit hudebníci z ČR, států EU a dalších zemí, kteří k 1. září v roce započetí kurzu dovršili 18. a nepřekročili 30. rok věku a jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí. PKF nezařizuje pobytové a jiné formality spojené s účastí umělce na kurzu. 

Výběrové řízení
Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu vyhlášeném PKF – Prague Philharmonia (více o konkurzu do OA pro rok 2017/2018). O přijetí členů do Orchestrální akademie rozhoduje PKF. PKF není povinna místo, na nějž je konkurz vypsán, obsadit ani není povinna projekt OAPKF zrealizovat.  

Přihlášky
O konkurzech do dalšího ročníku informuje PKF - Prague Philharmonia na svém webu a Facebooku. Pro přihlášení do konkurzu do Orchestrální akademie není vydán formulář. V případě zájmu zúčastnit se konkurzu do OA 2018–2019 zašlete do 31. 3. 2018 svůj profesní životopis na email sopkova@pkf.cz (Eva Sopková)

Studium
Po dobu trvání kurzu procházejí studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje 2x 45 minut měsíčně individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích hráčů PKF – Prague Philharmonia. Zároveň hráči absolvují orchestrální praxi ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia na domácích pódiích a v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé hudby, zapojují se do nahrávacích projektů a do řady dalších aktivit, jako jsou semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně uznávanými umělci. 

Ukončení členství
Kurz může být ze strany PKF ukončen, ukáže-li se nezájem studenta nebo vyjde-li najevo, že student nesplňuje umělecká kritéria PKF. Pokud uchazeč již kurz OAPKF absolvoval a pokud je vypsáno volné místo pro daný nástroj i na následující sezonu, může se přihlásit do výběrového řízení (maximálně může OA absolvovat třikrát). Omezením pro vstup do akademie také zůstává horní věkový limit.