Emmanuel Villaume, hudební ředitel a šéfdirigent

PKF dětem

PKF - Prague Philharmonia byla prvním orchestrem v České republice, který začal pořádat speciálně koncipované koncerty určené dětem a jejich rodičům. Tyto pořady se staly velice oblíbenými a dokážou vyprodat Dvořákovu síň Rudolfina. Ojedinělým projektem bylo také založení Dětského klubu NOTIČKA, kde děti ve věku od čtyř do čtrnácti let mohou poznávat hudební nástroje, setkávat se s muzikanty, ale také rozvíjet další estetické zájmy včetně kreslení a dramatické činnosti a v neposlední řadě získávat nové kamarády a bavit se.

Koncerty pro děti

Oblíbený cyklus Koncertů pro děti, jenž si za roky svého fungování v Rudolfinu získal nejen nejmenší posluchače, ale také jejich rodiče, naváže na předchozí sezonu, kdy se dětské publikum poprvé setkalo s postavami skřítků Šímy a Lupi, které až kvalitní vážná hudba probudila z hlubokého spánku ve varhanní skříni Rudolfina. 

Dramaturg, scenárista a režisér Vladimír Jopek vytvořil čtyři programy. Ve Dvořákově síni Rudolfina budou v této sezoně poletovat čtyři Múzy, a to opět za doprovodu oblíbených postaviček skřítků Šímy a Lupi. Múza rytmická představí důležitý element hudby, s Múzou lehkou protančíme dopoledne na vlně valčíku nebo polky, Múza užitečná ukáže svou nepostradatelnost a Múza pro děti předvede díla komponovaná pro nejmenší posluchače nebo malé muzikanty.Nebudeme se tedy omezovat na díla vybraného skladatele, ale zazní pestrý výběr hudebních kusů v leckdy překvapivých souvislostech.

PKF – Prague Philharmonia je v České republice průkopníkem na poli dětských edukačních programů a koncertů. I tentokrát jsme věnovali velkou péči tomu, aby programy odpovídaly věku a způsobu komunikace malých návštěvníků, aby zaujaly i temperamentní neposedy.

Koncerty jsou určeny především dětem od 3 do 11 let. V rámci cyklu je možné navštívit čtyři koncerty ve Dvořákově síni Rudolfina v termínech: 22. října 2016, 25. února 2017, 25. března 2017 a 23. dubna 2017, vždy od 10 (cyklus D) a od 12 (cyklus E) hodin. Koncerty se konají zpravidla v sobotu, výjimkou jsou dubnové koncerty, které se uskuteční v neděli. Bližší informace k jednotlivým programům získáte v koncertním kalendáři. 

MUZIKANTI
Během koncertů se děti mohou také těšit na oblíbenou písničkovou znělku P. Jurkoviče a J. Žáčka Muzikanti, ve které si mohou s muzikanty PKF – Prague Philharmonia nejen zazpívat, ale i zahrát na své tělo. Noty k písničce jsou ke stažení zde.

Koncerty pro školy

V rámci Koncertů pro školy v českém jazyce bude i nadále uváděn program dětských pořadů.

Jejich přidanou hodnotou je setkávání dětí v komornějším prostředí a možnost zapojit se do poznávání hudby mnohem aktivněji než na koncertech v Rudolfinu. Kromě hudebního vzdělávání prostřednictvím hráčů PKF – Prague Philharmonia a herců, kteří zároveň vystupují v roli zábavných průvodců, si děti osvojují nové znalosti během tvůrčích kvízů.

Dramaturgie edukativních koncertů naváže na předchozí sezonu, kdy se dětské publikum poprvé setkalo s postavami skřítků Šímy Lupi, které až kvalitní vážná hudba probudila z hlubokého spánku ve varhanní skříni Rudolfina. 

Skřítky opět ztvární Stela Chmelová nebo Nikola Bartošová a Filip Sychra v režii Vladimíra Jopka.

Cena vstupenek
100 Kč / student 
Učitelský doprovod zdarma

Vstupenky a více informací:
Eva Sopková
tel:+420 605 246 278
e-mail: sopkova@pkf.cz  

Koncerty pro školy v angličtině

Koncertní řada navázala na úspěšné Koncerty pro školy v českém jazyce, kterých se pravidelně již čtvrtým rokem účastnili žáci v doprovodu svých učitelů.

Koncerty pro školy v angličtině mají obdobnou dramaturgii stále populárnějších Koncertů pro děti. Jejich přidanou hodnotou je, že se děti setkávají ve více intimním prostředí a je jim tak poskytnuta příležitost poznat hudbu mnohem aktivnějším způsobem, než na koncertech v Rudolfinu.

Kromě hudebního vzdělání prostřednictvím hráčů PKF - Prague Philharmonia a herců, kteří zároveň vystupují v roli zábavných průvodců, si děti osvojují nové znalosti během tvůrčích kvízů v anglickém jazyce. Během minulé sezony se Koncerty pro školy v angličtině setkaly s velkým ohlasem nejen ze stran dětí, které se tak mohly podělit o své zážitky se svými spolužáky, ale také ze stran jejich učitelů.

Koncerty pro školy v anglickém jazyce jsou určeny především pro děti ve věku od 4 do 11 let, ale vítány jsou též starší děti. Kromě žáků mateřských a základních škol jsou otevřeny dětem v doprovodu rodičů.

Skřítky opět ztvární Nikola Bartošová a Filip Sychra v režii Vladimíra Jopka.

Cena vstupenek

  • 200 Kč / student
  • Učitelský doprovod zdarma

Vstupenky a více informací:

  • Eva Sopková
  • tel:+420 605 246 278
  • e-mail: sopkova@pkf.cz