Koncerty pro školy

Koncerty pro školy

V rámci koncertů pro školy v českém jazyce uvádíme 29. března 2017 program koncertu Múza užitečná a 11. a 12. 5. program koncertu Múza pro děti. 25. a 26. 4. uvedeme taktéž program koncertu Múza pro děti, tento koncert však proběhne v angičtině. Děti se v zde mohou seznámit se skladbami, které vznikly k nejrůznějším příležitostem od fanfáry po hudbu k ohňostroji nebo hostině.

Přidanou hodnotou těchto setkání je setkávání dětí v komornějším prostředí a možnost zapojit se do poznávání hudby mnohem aktivněji než na koncertech v Rudolfinu. Kromě hudebního vzdělávání prostřednictvím hráčů PKF – Prague Philharmonia a herců, kteří zároveň vystupují v roli zábavných průvodců, si děti osvojují nové znalosti během tvůrčích kvízů.

Dramaturgie a režie se opět ujal Vladimír Jopek, autor oblíbených postaviček skřítků Šímy a Lupi.

Cena vstupenek

100 Kč / dítě
Učitelský doprovod zdarma

Vstupenky a více informací

Eva Sopková, tel:+420 605 246 278
e-mail: sopkova@pkf.cz