Beethoven. Martinů

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

1300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
Donátorská vstupenka 3 000 Kč
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Účinkují

klavír

Program

Ludwig van Beethoven
Egmont, předehra ke Goethově tragédii op. 84
Bohuslav Martinů
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 H 316
Ludwig van Beethoven
Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“

Skladba se smazaným věnováním a neoficiální hymna revoluce

V předchozím programu jsme uvedli skladby Bacha a Mozarta, jejichž tvorba je považovaná za pilíře klasické hudby. Je tedy čas přidat do naší sezony i pilíř třetí, hudbu Ludwiga van Beethovena.

Dramaturgie koncertu dokumentuje především Beethovenův zájem o politicko-společenské dění. Symfonii č. 3 Es dur psal nadšen myšlenkami Napoleona Bonaparteho. Ovšem poté, co se tento politik sám prohlásil císařem, rozhořčený Beethoven věnování Bonapartovi smazal. Skladbu proto dnes známe pod názvem „Eroica“. Tónina Es dur je i díky této symfonii dodnes označována jako tónina hrdinství. Neméně zajímavá je historie předehry Egmont. Beethoven ji psal jako součást hudby ke stejnojmenné Goethově tragédii o nizozemském bojovníkovi za svobodu a má takovou sílu, že se stala během krvavé maďarské revoluce v padesátých letech minulého století její neoficiální hymnou.

Beethovenova díla proložíme Koncertem pro klavír a orchestr č. 3 Bohuslava Martinů. Ten nemá k Beethovenovi ovšem daleko: uváděnému dílu se připisuje brahmsovský charakter, který na Beethovena organicky navazuje.

Koncert zazní v podání skvělého finského klavíristy, dirigenta a skladatele Olliho Mustonena. Dirigovat bude Marcelo Lehninger, hudební ředitel michiganského orchestru Grand Rapids Symphony.

Olli Mustonen hraje pod taktovkou Valerije Gergijeva

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague