Beethoven. Suková. Zemlinsky

Komorní cyklus K

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

VYPRODÁNO

450 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)
Rodinná vstupenka 100 Kč / osoba
Donátorská vstupenka 2 000 Kč

Účinkují

HOST: Anna Paulová — klarinet

Program

Johannes Brahms
Trio pro klarinet, violoncello a klavír a moll op. 114
Otilie Suková
Klavírní skladby
Ludwig van Beethoven
Trio pro dva hoboje a anglický roh C dur op. 87 (úprava pro hoboj, klarinet a fagot John P. Newhill)
Alexander Zemlinsky
Trio pro klarinet, violoncello a klavír d moll op. 3

Tento koncert je zcela vyprodaný.

Představujeme účinkující

Lukáš Pospíšil — violoncello, koncertní mistr PKF – Prague Philharmonia

Violoncellista Lukáš Pospíšil je absolventem Pražské konzervatoře, Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Již během svých studií se zúčastnil řady mistrovských kurzů (Heinrich Schiff, Martin Hornstein) a interpretačních soutěží (Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně). V letech 1988—1991 působil jako člen skupiny a později jako koncertní mistr v Gustav Mahler Jugendorchester, v sezoně 2004—2005 byl sólo cellistou v Kammerorchester Berlin. Vedle toho je Lukáš Pospíšil uznávaným komorním hráčem (Zeiher Quartett), jako sólista pravidelně koncertuje jak u nás, tak v zahraničí. Jakožto nadšený propagátor děl českých autorů premiérově uvedl spolu s Českou filharmonií například Koncert pro violoncello a orchestr Zdenka Šestáka. Od roku 1994 je koncertním mistrem PKF — Prague Philharmonia, s níž pod vedením Jiřího Bělohlávka natočil v roce 2000 sólové CD. 

Jan Souček — hoboj

Hobojista Jan Souček je laureátem několika mezinárodních soutěží – Pražské jaro 2008 (3. cena) a Lodž 2005 (1. cena), semifinalista mezinárodní soutěže v Ženevě (2010) a japonské Kuruizawě (2006). V roce 2001 byl členem Gustav Mahler Jugendorchester. Od roku 2006 působí jako hobojista PKF — Prague Philharmonia a v současné době též v orchestru Státní opery. Profiluje se rovněž jako komorní hráč, působí v Triu Arundo, které bylo v roce 2011 oceněno Cenou Českého spolku pro komorní hudbu, a v souboru Belfiato Quintet, se kterým získal 3. cenu v Mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ ve francouzské Marseille. Pravidelně spolupracuje s Ensemble Prague Modern a s Ostravskou bandou, které se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. Jan Souček studoval na Pražské konzervatoři ve třídě F. X. Thuriho a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jany Brožkové. Absolvoval stáž na Conservatoire national supérieur de Lyon ve třídě Jeana-Louise Capezzaliho a Jérôma Guicharda. 

Ondřej Šindelář — fagot

Fagotista Ondřej Šindelář je členem České filharmonie. Kromě práce v orchestru se však intenzivně věnuje také „staré“ hudbě a neméně se zajímá o dobové nástroje a historii fagotu. Studia dokončil v Basileji, kde studoval ve třídě Sergia Azzoliniho na Hochschule für Musik. Po získání diplomu na Hochschule přešel na Scholu Cantorum Basiliensis, kde svou vášeň pro barokní a klasicistní hudbu a jejich nástroje ještě prohloubil. Orchestrální zkušenosti získal během svých angažmá v českých i evropských orchestrech — Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, PKF — Prague Philharmonia, Symfonickém orchestru Českého rozhlasu, Philharmonia Orchestra v Londýně, Kremerata Baltica, Camerata Zurich nebo Verbier Festival Orchestra ve Švýcarsku. Do jeho portfolia momentálně patří soubor Opus Elocutio, se kterým se věnuje spojení smyčcových a dechových nástrojů v komorní hudbě, a dechový soubor Sesto, se kterým se zabývá žánrem Harmoniemusik. V projektech se často snaží zapojovat různé kusy ze své sbírky fagotů.

Marek Kozák — klavír

Marek Kozák patří bezpochyby k nejpozoruhodnějším mladým osobnostem české hudební scény. Talent finalisty Mezinárodní klavírní soutěže Ferruccia Busoniho 2019 v Bolzanu, vítěze Evropské klavírní soutěže v Brémách 2018 a držitele 2. ceny a titulu laureáta v prestižní soutěži Pražské jaro 2016 se začal projevovat již ve čtyřech letech. Po studiích na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě ukončil v roce 2019 svá studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Ivana Klánského. Kromě toho absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů, jako jsou Eugen Indjic, Murray Perahia či Garrick Ohlsson. V roce 2013 zvítězil v Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a úspěch zopakoval i na chopinovské soutěži v Darmstadtu, kde získal 3. cenu. Přes svůj mladý věk má již četné zkušenosti se spolupracemi s předními českými orchestry. Marek Kozák je také vítězem v kategorii Talent roku čtvrtého ročníku Classic Prague Award za rok 2019 a je rovněž vynikajícím varhaníkem. 

HOST: Anna Paulová — klarinet

Přední česká klarinetistka Anna Paulová začala hrát na klarinet v jedenácti letech u Karla Mezery. Pak pokračovala na Pražské konzervatoři u prof. Milana Poláka a prof. Ludmily Peterkové a od října 2013 studuje na AMU v Praze v klarinetové třídě prof. Jiřího Hlaváče a prof. Vlastimila Mareše. Největším úspěchem Anny Paulové je 2. cena a titul laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro v květnu 2015, kde získala ještě řadu zvláštních ocenění, dále 1. cena a titul laureáta na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů 2016, kde získala také Cenu Nadace Život Umělce pro nejúspěšnějšího účastníka soutěže. V roce 2016 se stala stipendistkou Nadace Český hudební fond a zabývá se hudbu 20. a 21. století. Zaměřuje se na skladby českých skladatelů. Jako sólistka vystoupila s řadou domácích i zahraničních orchestrů. Také patří k vítězům konkurzu Zahraj si s Českou filharmonií a v červnu 2014 tak vystoupila jako sólistka s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. 

Trio pro klarinet, violoncello a klavír d moll op. 3

Ve spolupráci

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC