25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
komorní cyklus K

Novák. Šostakovič. Dvořák

K6
Novák. Šostakovič. Dvořák

JOSEPH HAYDN Klavírní trio č. 39 G dur Hob. XV/25 „Cikánské“
VÍTĚZSLAV NOVÁK Klavírní trio č. 2 d moll op. 27
DMITRIJ ŠOSTAKOVIČ Klavírní trio č. 1 c moll op. 8
ANTONÍN DVOŘÁK Klavírní kvintet č. 2 A dur op. 81

 

QUASI TRIO
Roman Hraničkahousle  Kateřina Ochmanováklavír  Judita Škodová violoncello
hosté: Matěj Polášekhousle & Ondřej Martinovskýviola

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

 

Dagmar Mašková viola
Přijďte se dotknout hudby a ona se na oplátku dotkne vaší duše.

 

Quasi Trio

Quasi Trio vzniklo v roce 2014. V původní ryze ženské sestavě získalo 2. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů. Od roku 2015 hraje v obsazení Roman Hranička (housle), Judita Škodová (violoncello) a Kateřina Ochmanová (klavír). Od září 2016 studují u světoznámého Tria Wanderer v Paříži, k němuž byli konkurzem přijati na dvouletou stáž, a v říjnu 2017 zahájili rovněž studium v magisterském programu v oboru komorní hudba na Akademii múzických umění v Praze. Vedle profesorů HAMU (Václav Bernášek, František Malý, Jindřich Pazdera, Ivo Kahánek) konzultují také na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Johanesse Meissla, Vidy Vujic a Petera Schuhmayera. V květnu 2015 se zúčastnili mistrovských kurzů v rakouském Grafeneggu, kde měli možnost spolupracovat mimo jiné s Avedisem Kouyoumdjianem (Rakousko), Peterem Cropperem (Velká Británie) a Jeromem Pernoo (Francie). V létě 2016 uspěli na prestižních mezinárodních kurzech ISA (International Summer Academy) v rakouském Reichenau an der Rax, kde obdrželi ocenění pro „Nejlepší klavírní soubor“ a vystoupili na koncertě laureátů v sále rakouského rádia ORF. V říjnu téhož roku uspěli na Mezinárodní soutěži komorních souborů v bulharském Plovdivu, kde získali 1. cenu a speciální ocenění od předsedkyně poroty Elmiry Darvarové, emeritní koncertní mistryně Metropolitní opery v New Yorku.

 

Matěj Polášek

Matěj Polášek se hře na housle věnuje od sedmi let. Po studiích na Gymnáziu Jana Nerudy ve třídě Jiřího Nováka pokračoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze jako poslední žák významného českého hudebního pedagoga Václava Snítila. V rámci svého absolventského koncertu na HAMU vystoupil s Moravskou filharmonií Olomouc, následující rok odjel na dvouleté postgraduální studium do USA, kde studoval u izraelského profesora a koncertního umělce Bena Sayeviche. Je laureátem řady houslových soutěží. V roce 1996 získal 3. cenu a „Cenu Bohuslava Martinů“ v soutěži Prague Junior Note, v roce 1999 obsadil 2. místo v Mezinárodní houslové soutěži Mistra Josefa Muziky v Nové Pace a vystoupil jako sólista s orchestrem Solisti di Praga. V cyklu koncertů Hvězdy v hudbě debutoval s Talichovým komorním orchestrem a svá studia na gymnáziu zakončil v Rudolfinu provedením Fantazie Josefa Suka s Pražským komorním orchestrem. Externě spolupracuje i s dalšími významnými českými orchestry. V současné době je členem Orchestru Národního divadla v Praze.

 

Ondřej Martinovský

Ondřej Martinovský začal s hrou na housle ve věku pěti let pod vedením Zdeňka Vyorala na Hudební škole hlavního města Prahy. V roce 1998 nastoupil na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde pokračoval ve studiu houslové hry ve třídě Magdaleny Mickové. Roku 2002 se začal věnovat hře na violu pod vedením Karla Doležala, v jehož třídě studoval později i na Pražské konzervatoři. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění ve třídě prof. Lubomíra Malého. Ondřej Martinovský působil v PKF — Prague Philharmonia a účastnil se projektů Orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia a České filharmonie. Úspěšně vykonal konkurzy do Gustav Mahler Jugendorchester či Youtube Symphony Orchestra. V současné době působí v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. .

 

 

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner