25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
krása dneška S

Janáček. Berg. Szymanowski

S1
Janáček. Berg. Szymanowski

1918: Hudební Evropa po první světové válce. Osobnost T. G. Masaryka. 

LEOŠ JANÁČEK Smyčcový kvartet č. 1 z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty
ALBAN BERG Smyčcový kvartet op. 3
KAROL SZYMANOWSKI Smyčcový kvartet č. 2 op. 56

FAMA Quartet
hosté: Pavel Kosatík & Jan Špaček
Michaela Vostřelovámoderátor

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | donátorská vstupenka 2 000 Kč

 

Anna Cibulková viola
Hudební doteky. Někdy jemné, hladící, jindy burcující a provokující. Hudba vždy dokázala zachytit obojí. Ať se právě při tomto koncertě, který nás přenese do pohnuté doby naší historie plné euforie, nadšení, naděje a nových začátků, stane vaší věrnou souputnicí.

Rok 1918 je věnován skladatelům, jejichž společným jmenovatelem je nedozírná originalita přes jistý druh tvůrčí izolace. Pomocí svého tvůrčího světa vytvořili extrémně invenční, jedinečné a dobovým trendům vymykající se dílo, jež dodnes působí jako zářící meteorit. Povídání o jejich životních osudech a o pozadí vzniku skladeb obohatí diskuse na téma „osobnost T. G. Masaryka a první republika“ se spisovatelem a scénáristou Pavlem Kosatíkem a expertem na meziválečné období a hudbu Leoše Janáčka, mladým, nekonvenčním muzikologem Janem Špačkem.

 

FAMA Quartet

FAMA Quartet patří mezi tuzemskou špičku v oblasti interpretace české i světové současné tvorby. Jako častý host pražských koncertních cyklů Přítomnost, Umělecká beseda nebo Krása dneška pravidelně uvádí skladby především soudobých autorů, a to jak klasiků avantgardy a tradičnějších proudů 20. století (Schoenberg, Berg, Webern, Kagel, Lutosławski, Xenakis), tak současných významných českých i evropských tvůrců (Adámek, Kopelent, Loudová, Pudlák, Srnka a další). Kvarteto vystupovalo na festivalech Pražské jaro (2011, 2016), Contempuls (2008, 2010), Ostravské dny nové hudby, Israel Festival, Afyonkarahisar Klasik Muzik Festivali (Turecko) a také na koncertech v Japonsku. Jeho členové jsou hráči předních českých orchestrů a absolventi četných seminářů a dílen věnujících se interpretaci soudobé hudby, jak u nás (HAMU Praha, VŠMU Bratislava), tak i ve světě (Rumunsko, Turecko). Pravidelně nahrávají pro Česky rozhlas.

 

Pavel Kosatík

Prozaik, autor biografií, publicista a redaktor Pavel Kosatík začínal jako právník, posléze působil jako redaktor v nakladatelství Československý spisovatel a jako novinář (MF Dnes, Hospodářské noviny, Reflex). Od roku 1996 je na volné noze. Debutoval sci-fi prózou pro mládež Poslední sázka Abe Korkorána. Ve své další tvorbě se zaměřil na literaturu faktu a biografie výrazných osobností českých moderních dějin (Olga Havlová, Jan Masaryk, Přemysl Pitter, Pavel Tigrid a další). Jeho práce jsou založeny na pečlivém pramenném průzkumu a metodách tzv. orální historie. K jejich popularitě kromě atraktivity jednotlivých témat přispívá také Kosatíkův zajímavý vypravěčský styl. Za svou knihu Ferdinand Peroutka, pozdější život (1938—1978) získal „Cenu Toma Stopparda“ a „Cenu Nadace Český literární fond“ za nejlepší knihu roku 2001. Je autorem scénáře k Českému století (2013—2014), sérii autorsky zpracovaných televizních dramat, která se vracejí ke klíčovým událostem českých dějin z pohledu jejich hlavních aktérů (režie Robert Sedláček). V roce 2015 napsal monografii o operní pěvkyni Jarmile Novotné.

 

Jan Špaček

Muzikolog Jan Špaček je absolventem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity obor hudební věda, který zakončil v roce 2001 diplomovou prací Kontexty a metody výzkumu Šostakovičova díla s přihlédnutím k jeho baletům. V letech 1996—2001 působil jako odborný pracovník v knihovně Jiřího Mahena v Brně, v letech 2001–2007 se jako výzkumný asistent Johna Tyrrella na Universitě v Cardiffu podílel na dohledávání, transkripci a překladu pramenů k životu a dílu Leoše Janáčka pro monografii Janáček — Years of a Life. Od roku 2005 působí v Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho specializací je ruská hudba 20. století se zaměřením na život a dílo Dmitrije Šostakoviče, jehož komorní operu Antiformalističeskij rajok spolu s amatérskými silami svých kolegů v roce 1999 nastudoval. V roce 2009 založil a řídí mužsky pěvecký sbor Láska opravdivá. Věnuje se hudební kritice, publicistice a esejistice (MF Dnes, Harmonie, Hudební rozhledy, Opus musicum, Neon, Atelier).

 

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner