25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
krása dneška S

Ullmann. Hába. Cowell. Haas

S2
Ullmann. Hába. Cowell. Haas

1938: Progresivita české hudby na pozadí dramatického hospodářského a politického vývoje 30. let. Mnichov 1938.

ALOIS HÁBA Fantazie pro noneto č. 2 op. 41
HENRY COWELL Suita pro dechové kvinteto
VIKTOR ULLMANN Variace a dvojitá fuga na téma Arnolda Schoenberga op. 3a
PAVEL HAAS Suita pro hoboj a klavír op. 17
BÉLA BARTÓK Kontrasty pro housle, klarinet a klavír

Daniel Wiesnerklavír  Jan Fišerhousle  Ondřej Martinovskýviola  Lukáš Pospíšilvioloncello  Adam Honzírekkontrabas  Jiří Ševčíkflétna  Vladislav Borovkahoboj  Jan Brabecklarinet  Václav Fürbachfagot  Jan Musillesní roh Michaela Vostřelovámoderátor
hosté: plk. gšt. Eduard Stehlík & Vlasta Reittererová

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | donátorská vstupenka 2 000 Kč

 

Jiří Ševčík flétna
Cyklus Krása dneška byl vždy postaven na objevování nové hudby. Právě skladby z 30. let 20. století k tomu dávají mimořádnou příležitost. Těším se na „kosmickou“ partituru Henryho Cowella. Když slyším Ullmanna, Haase, přemýšlím, kam až by se rozvinul jejich hudební talent, nebýt 2. světové války. Těším se na své hudební přátele, se kterými je radost potkat se na jednom pódiu. A jsem rád, že osobně poznám i dva skvělé debatéry, které znám zatím pouze z médií.

Program postavený na půdorysu třicátých let ukáže mimořádnou progresivitu tehdejšího hudebního Československa, které z tvůrčího hlediska drželo krok s nejoriginálnějšími nejen evropskými, ale i světovými hudebními trendy. Druhý večer s podtitulem 1938, který hudebně jistě mnohé překvapí, spojuje tvorbu amerického skladatele Henryho Cowella, Bély Bartóka, ikony české předválečné hudební avantgardy Aloise Hábu a dva autory, jejichž talent zahynul v koncentračním táboře v Osvětimi — Pavla Haase a Viktora Ullmanna. S historikem Eduardem Stehlíkem si budeme povídat o zákulisí mnichovské dohody. Jaká byla skutečná role českých politiků? A dalo se této události předejít?

 

Vlasta Reittererová

Muzikoložka a pedagožka Vlasta Reittererová vystudovala obory herectví a pantomima na Lidové konzervatoři (dnes Konzervatoř Jaroslava Ježka) a současně hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1972—1987 pracovala jako dramaturg v umělecké agentuře Pragokoncert a v letech 1987—2002 jako knihovnice a vědecká pracovnice Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde zároveň přednášela o dějinách hudebního divadla a v roce 1988 zde získala doktorát. Od roku 2002 pět let působila jako externí pedagog Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je členkou oborové rady doktorského studia oboru taneční umění — taneční věda na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, členkou České společnosti pro hudební vědu, Teatrologické společnosti, České hudební společnosti, Společnosti pro starou hudbu a Společnosti Leoše Janáčka. Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na hudbu 19. a 20. století s důrazem na období mezi světovými válkami a na hudební divadlo. Věnuje se též překladům.

 

Eduard Stehlík

Historik a publicista Eduard Stehlík se zaměřuje na novodobé československé vojenské dějiny, zejména na období let 1914—1956. Působil ve Vojenském historickém ústavu v Praze, byl jedním z poradců ministra obrany Vlastimila Picka, v současnosti je ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Aktivně spolupracuje s Českou televizí, zejména na pořadu Historický magazín. Od založení Ústavu pro studium totalitních režimů byl místopředsedou, později předsedou první Vědecké rady. V srpnu 2012 se stal prvním náměstkem ředitele Daniela Hermana. Autorsky se spolupodílel na několika výstavních projektech, z nichž největší ohlas měla výstava Atentát — Operace Anthropoid 1941—1942, která byla kromě Prahy představena veřejnosti v Miláně, Berlíně a Bratislavě. Jeho kniha Lidice — příběh české vsi získala v soutěži Gloria musaealis vyhlašované Ministerstvem kultury ČR a Asociaci muzeí a galerii hlavní cenu v kategorii „Muzejní publikace roku 2004“. Je spoluautorem stále expozice muzea Památníku Lidice A nevinní byli vinni… Od 27. října 2006 je čestným občanem Lidic.

 

Daniel Wiesner

Daniel Wiesner je vítězem Skotské mezinárodní klavírní soutěže v Glasgow (1990) a nositelem ceny ze soutěže Vianna da Motta v Lisabonu. Jako sólista a vyhledávaný komorní hráč vystoupil na koncertech ve většině evropských zemí a také v USA, Japonsku a Jordánsku. Je členem několika komorních souborů, mimo jiné souboru In modo camerale, který v roce 1996 získal „Cenu Českého spolku pro komorní hudbu“ a v témže roce se stal finalistou prestižní Mezinárodní soutěže komorní hudby v japonské Ósace. Intenzivně se věnuje interpretaci soudobé hudby, zvláště české, kterou často premiéruje. Natáčel pro Panton, Studio Matouš, vydavatelství Triga nebo Bonton. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas. Jako sólista vystupuje s předními českými orchestry (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a další). V roce 2009 obdržel „Cenu České hudební rady“ za vynikající interpretaci soudobé hudby a propagaci české tvorby. V letech 2008—2013 vyučoval hlavní obor klavír na Konzervatoři v Pardubicích. Od roku 2012 působí na oddělení klavírní spolupráce na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.

 

Jan Fišer

Koncertní mistr PKF — Prague Philharmonia Jan Fišer patří mezi přední mladé české houslisty. Vítěz řady prestižních soutěží (Kocianova houslová soutěž, Concertino Praga, Tribuna mladých hudebníků UNESCO) koncertoval kromě České republiky například v Německu, Rakousku, Slovensku, Itálii, Francii, Japonsku a Spojených státech amerických. Jako sólista vystoupil s Českým národním symfonickým orchestrem, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Filharmonií B. Martinů Zlín, Severočeskou filharmonií Teplice či Karlovarským symfonickým orchestrem, představil se na hudebních festivalech ve Švýcarsku (Murten Classics), Španělsku (Pau Casals International Music Festival) či USA (Brevard Music Festival). V oblasti komorní hudby tvoří spolu s klavíristou Ivo Kahánkem a violoncellistou Tomášem Jamníkem Dvořákovo trio, jeden z nejúspěšnějších současných českých komorních souborů. Jan Fišer nahrává pro televizi a rozhlas, jako jeden z pěti laureátů se také podílel na CD Pocta Jaroslavu Kocianovi k výročí 40. ročníku Kocianovy mezinárodní houslové soutěže.

 

Vladislav Borovka

Hobojista Vladislav Borovka je absolventem Pražské konzervatoře (Bedřich Vobořil) a Akademie múzických umění v Praze (Jiří Mihule). Své hudební vzdělání si dále rozšířil na studijních stážích v japonské Toyamě a zejména v Paříži na Conservatoire de Paul Dukas u prof. J. L. Capezzaliho. V roce 2000 získal stipendium firmy YAMAHA. Z jeho soutěžních úspěchů je třeba zmínit 3. cenu a titul laureáta v Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (2001). Od roku 1994 byl členem PKF — Prague Philharmonia, v roce 2011 přešel do České filharmonie, kde v současné době hraje na hoboj a anglický roh. Jako komorní hráč spolupracuje s Českým nonetem, Triem Aloe a Pražským dechovým oktetem. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Je jedním ze členů realizačního týmu Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů.

 

Jan Brabec

Klarinetista Jan Brabec absolvoval Konzervatoř v Teplicích ve třídě Miroslava Malečka a Akademii múzických umění v Praze u Vlastimila Mareše. Během svých studií se zúčastnil řady mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením osobností, jako je Michel Arrignon, Michel Lethiec, Maurice Bourgue nebo Michel Raison. Je držitelem 1. ceny v soutěži dechových nástrojů v Chomutově, získal „Zlatý diplom“ v soutěži Music of Eastern Europe nebo „Cenu města Prahy“ v soutěži Pražské jaro (1996). Od roku 1997 je členem orchestru PKF — Prague Philharmonia, v letech 2008—2014 působil jako hráč 1. klarinetu v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. V roce 2014 se stal členem České filharmonie. Pravidelně spolupracuje s mnoha komorními soubory, jako Dechové kvinteto PKF — Prague Philharmonia, Trio Actaeon, Prague Modern, Baborak Ensemble, Česká sinfonietta a další.

 

Lukáš Pospíšil

Violoncellista Lukáš Pospíšil je absolventem Pražské konzervatoře, Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Již během svých studií se zúčastnil řady mistrovských kurzů (Heinrich Schiff, Martin Hornstein) a interpretačních soutěží (Beethovenův Hradec, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně). V letech 1988—1991 působil jako člen skupiny a později jako koncertní mistr v Gustav Mahler Jugendorchester, v sezoně 2004—2005 byl sólo cellistou v Kammerorchester Berlin. Vedle toho je Lukáš Pospíšil uznávaným komorním hráčem (Zeiher Quartett), jako sólista pravidelně koncertuje jak u nás, tak v zahraničí. Jakožto nadšený propagátor děl českých autorů premiérově uvedl spolu s Českou filharmonií například Koncert pro violoncello a orchestr Zdenka Šestáka. Od roku 1994 je koncertním mistrem PKF — Prague Philharmonia, s níž pod vedením Jiřího Bělohlávka natočil v roce 2000 sólové CD.

 

Ondřej Martinovský

Ondřej Martinovský začal s hrou na housle ve věku pěti let pod vedením Zdeňka Vyorala na Hudební škole hlavního města Prahy. V roce 1998 nastoupil na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde pokračoval ve studiu houslové hry ve třídě Magdaleny Mickové. Roku 2002 se začal věnovat hře na violu pod vedením Karla Doležala, v jehož třídě studoval později i na Pražské konzervatoři. Absolvoval pražskou Akademii múzických umění ve třídě prof. Lubomíra Malého. Ondřej Martinovský působil v PKF — Prague Philharmonia a účastnil se projektů Orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia a České filharmonie. Úspěšně vykonal konkurzy do Gustav Mahler Jugendorchester či Youtube Symphony Orchestra. V současné době působí v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK.

 

Adam Honzírek

Kontrabasista Adam Honzírek je od roku 2016 členem Orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia. Studoval na Konzervatoři v Brně a Konzervatoři Jana Deyla v Praze, v obou případech pod vedením Pavla Klečky. Mezi jeho největší soutěžní úspěchy patří vítězství ve 40. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (2017) a 1. cena z národního kola soutěže Eurovision Young Musicians (2016). Vedle toho je laureátem soutěže Pro Bohemia Ostrava (2017) a Interpretační soutěže České filharmonie (2018). Zúčastnil se mistrovských kurzů pod vedením osobností jako Ödön Rácz, Igor Eliseev, Volkan Orhon nebo Leon Bosch.

 

Dechové kvinteto PKF—Prague Philharmonia

Dechové kvinteto PKF — Prague Philharmonia bylo založeno v roce 2007 z podnětu sólistů dechové sekce orchestru PKF — Prague Philharmonia. Jeho členové jsou laureáty národních i mezinárodních interpretačních soutěží a působí jako přední hráči v mnoha dalších komorních a symfonických tělesech (Česká filharmonie, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Národní divadlo, Baborak Ensemble a další). Soubor vystoupil na mezinárodních hudebních festivalech Pražské jaro 2017 a Festival dell Arte v polském Wojanowě, absolvoval turné po Španělsku i natáčení pro Český rozhlas a Českou televizi. Od svého vzniku kvinteto úzce spolupracuje s vynikajícím českým klavíristou Ivanem Klánským. Ve svém repertoáru se Dechové kvinteto PKF — Prague Philharmonia zaměřuje nejen na vrcholné kompozice psané pro toto obsazení z pera autorů, jako je W. A. Mozart, Antonín Rejcha, Darius Milhaud či Paul Hindemith, ale také na tvorbu současných skladatelů.

 

 

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner