A7 Brahms. Mendelssohn

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina
náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Účinkují

Program

Johannes Brahms
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur op. 83
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 3 a moll op. 56 „Skotská“

Felix Mendelssohn-Bartholdy a Johannes Brahms: dva hamburští rodáci a klíčové osobnosti německé hudby 19. století. Východiska obou autorů byla přitom podobná a svou inspiraci často nacházeli ve vrcholné hudbě klasicismu. Mendelssohn-Bartholdy se přitom o hudbu svých předchůdců zajímal i jako organizátor. Přímo se zasloužil o znovuuvedení Bachova díla Matoušovy pašije nebo o opětovné zvýšení zájmu o hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho vlastní hudební jazyk byl zcela v intencích raného romantismu. Svůj mimořádný talent přitom nestačil naplno využít: zemřel ve věku pouhých 38 let.

Stihnul však napsat pět skutečně pozoruhodných symfonií, mezi nimi i Symfonii č. 3 a moll „Skotskou“. Skladatel byl Anglií a Skotskem fascinován, několikrát krajinu navštívil a v symfonii navazuje spíše na atmosféru místa než na konkrétní nápěvy tamní lidové hudby. Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur je jedním ze dvou Brahmsových klavírních koncertů. V kontextu daného žánru mimořádně rozsáhlé dílo (díky nezvyklému čtyřvětému schématu atakují provedení hranici padesáti minut) Brahms sám premiéroval.

Na našem koncertu dílo uslyšíte v podání světoznámého klavíristy Garricka Ohlssona, vítěze Chopinovy mezinárodní klavírní soutěže a držitele ceny Grammy.

Garrick Ohlsson (© Kacper Pempel)
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC