A7 Brahms. Mendelssohn

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Účinkují

Program

Johannes Brahms
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur op. 83
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Symfonie č. 3 a moll op. 56 „Skotská“

Felix Mendelssohn-Bartholdy a Johannes Brahms: dva hamburští rodáci a klíčové osobnosti německé hudby 19. století. Východiska obou autorů byla přitom podobná a svou inspiraci často nacházeli ve vrcholné hudbě klasicismu. Mendelssohn-Bartholdy se přitom o hudbu svých předchůdců zajímal i jako organizátor. Přímo se zasloužil o znovuuvedení Bachova díla Matoušovy pašije nebo o opětovné zvýšení zájmu o hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Jeho vlastní hudební jazyk byl zcela v intencích raného romantismu. Svůj mimořádný talent přitom nestačil naplno využít: zemřel ve věku pouhých 38 let.

Stihnul však napsat pět skutečně pozoruhodných symfonií, mezi nimi i Symfonii č. 3 a moll „Skotskou“. Skladatel byl Anglií a Skotskem fascinován, několikrát krajinu navštívil a v symfonii navazuje spíše na atmosféru místa než na konkrétní nápěvy tamní lidové hudby. Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur je jedním ze dvou Brahmsových klavírních koncertů. V kontextu daného žánru mimořádně rozsáhlé dílo (díky nezvyklému čtyřvětému schématu atakují provedení hranici padesáti minut) Brahms sám premiéroval.

Na našem koncertu dílo uslyšíte v podání světoznámého klavíristy Garricka Ohlssona, vítěze Chopinovy mezinárodní klavírní soutěže a držitele ceny Grammy.

Garrick Ohlsson (© Kacper Pempel)
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague