A8 Beethoven. Mozart. Weill

Orchestrální cyklus A
Koupit vstupenku

Místo konání

Dvořákova síň Rudolfina

Koncerty v Rudolfinu jsou hudební zážitek na světové úrovni. Dvořákova síň hostila mnoho světoznámých orchestrů a sólistů.

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Cena

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL/E*) | 200 Kč (ST*)
*SL/E místa se zhoršeným výhledem a varhanní empora
*ST místa k stání

Účinkují

housle
dirigent

Program

Ludwig van Beethoven
Coriolanus, předehra op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur KV 219 „Turecký“
Kurt Weill
Symfonie č. 2

To, jak se měnila v průběhu staletí hudba skladatelů z německy mluvících krajin, budeme sledovat na předposledním koncertu naší abonentní řady. Večer otevřeme příznačně ouverturou, konkrétně Beethovenovou předehrou Coriolanus. Ta se váže k příběhu římského generála Gaia Marcia Coriolana, o němž stále není jasné, jestli byl skutečnou, nebo pouze mýtickou postavou. Válečné téma determinuje i charakter skladby: Beethovenova hudba je velmi strhující, místy až úsečná.

O pár desetiletí zpět se podíváme s Koncertem pro housle a orchestr č. 5 A dur „Tureckým“ od Wolfganga Amadea Mozarta. Své houslové koncerty napsal Mozart v relativně krátkém sledu, v 70. letech 18. století v Salcburku. Přívlastek koncertu se váže zejména k poslední větě. V té Mozart pracuje především s rytmickými tureckými prvky. Ty se v tom čase těšily velké oblibě, jak dokládá ostatně i Mozartovo notoricky známé Rondo alla Turca.

Sólového partu se v tomto koncertu ujme houslistka Grace Park, která na sklonku roku 2021 absolvovala svůj debut v Carnegie Hall. Závěr bude patřit hudbě 20. století a rytmicky pregnantní Symfonii č. 2 Kurta Weilla. Autor slavné Třígrošové opery patřil k těm, kteří se kvůli svému původu stali terčem nacistických opatření. Weillovi se však podařilo emigrovat: v USA se pak snažil zapomenout na to, jak žil a tvořil v rodném Německu.

Grace Park
Koncert je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Koncert je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK ČR.
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague