25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
orchestrální cyklus A

AIVA. Britten. Musorgskij

A3
AIVA. Britten. Musorgskij

WOLFGANG AMADEUS MOZART • MICHAEL HAYDN
Symfonie č. 37 G dur K 444/425a
BENJAMIN BRITTEN
Iluminace (Les illuminations) op. 18
IGOR STRAVINSKIJ
Circus Polka
AIVA • ANTONÍN DVOŘÁK
Z budoucího světa (From the Future World, skladba zkomponovaná umělou inteligencí, jejíž inspirací se stal fragment nedokončeného díla Antonína Dvořáka)
ERIK SATIE
Gymnopédies (úprava Claude Debussy)
MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ
Obrázky z výstavy (úprava Maurice Ravel)

Petr Nekoranectenor
Emmanuel Villaumedirigent

Patronka koncertu: Judita Škodová — violoncello

 

Partnerem projektu AIVA / Dvořák: From the Future World je Komerční banka a.s.

1 300 | 900 | 700 | 500 Kč (SL) | 200 Kč (ST) | donátorská vstupenka 3 000 Kč | Tento koncert lze zakoupit v rámci KOMBI abo

předpokládaný konec koncertu ve 22.00

AIVA. Britten. Musorgskij: Z budoucího světa

Leitmotivem Orchestrální řady (A) 2019–2020 jsou díla, v níž skladatelé různým způsobem navazují na díla jiných autorů. V tomto kontextu nelze určitě opomenout slavné orchestrace. V programu třetího koncertu sezony zazní Debussyho aranžmá chvějivých Gymnopédies Erika Satieho a především jedna z historicky nejznámějších (či nejslavnějších) instrumentací: Ravelova orchestrace původně klavírních Obrázků z výstavy M. P. Musorgského, která jim zajistila nesmrtelnost a učinila z nich jedno z nejpopulárnějších děl 20. století.

Inspirace či přímo zpracování díla jiného autora může fungovat různě: jako pocta či snaha představit nový pohled na již známé hudební postupy. Případná inovativnost může šokovat, ale také zaujmout zcela nové vrstvy posluchačů. To vše bude i případ stěžejního kusu tohoto koncertu, skladby From the Future World, kterou na základě fragmentu nedokončené skladby Antonína Dvořáka vytvořila umělá inteligence AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist). Systém, jemuž byl jako první umělé inteligenci přiznán status skladatele, dokončil tuto skladbu díky analýze dat ze všech Dvořákových opusů. Zatímco skladatel měl během života možnost seznámit se s „novým světem“, touto kompozicí mu úctu vyjádří i svět budoucí. Koncertem vás provede Emmanuel Villaume, sólistou v Brittenově písňovým cyklu Iluminace bude skvělý mladý český pěvecký talent Petr Nekoranec.

AIVA / DVOŘÁK: From the Future World, 1. věta, klavír Ivo Kahánek

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner