25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
orchestrální cyklus A

Prokofjev. Haydn. Beethoven

A4
Prokofjev. Haydn. Beethoven

SERGEJ PROKOFJEV
Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“
JOSEPH HAYDN
Symfonie č. 104 D dur Hob.I:104 „Londýnská“
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír C dur op. 56

Baiba Skridehousle  Harriet Krijghvioloncello  Lauma Skrideklavír
Simon Krečičdirigent

 

Patron koncertu: Jan Brabec — klarinet

900 | 760 | 580 | 390 Kč (SL/E) | 150 Kč (ST) | donátorská vstupenka 3 000 Kč | Tento koncert lze zakoupit v rámci KOMBI abo

předpokládaný konec koncertu ve 22.00

Prokofjev. Haydn. Beethoven: Klasicismus třikrát a vždy jinak

Ve čtvrtém koncertu Orchestrální řady (A) se pod taktovkou slovinského dirigenta Simona Krečiče přesvědčíme, že jas a elegance klasicismu jsou zcela aktuální i v dnešní době. Aby byl obraz tohoto stylového období kompletní, jsou na programu hned tři jeho podoby. Tu první představuje Joseph Haydn. V tvorbě nejstaršího ze skladatelů První vídeňské školy se krystalizuje klasicistní forma a styl a profiluje se jeden z nejdůležitějších hudebních žánrů vůbec – symfonie. Haydn zkomponoval více než sto symfonií. V programu zazní poslední z nich, Symfonie č. 104, s přízviskem „Londýnská“, neboť je jednou ze série 12 symfonií dedikovaných londýnskému impresáriovi Johannu Peteru Salomonovi, který Haydna poprvé představil v „městu nad Temží“.

Ludwig van Beethoven je považován za dovršitele klasicismu a prvního proroka nastupujícího romantismu. Svůj Trojkoncert pro housle, violoncello a klavír C dur označil již v době vzniku za skladbu se zcela novým přístupem a dodnes zůstává nejvýznamnějším dílem pro toto obsazení. V Praze ho bude interpretovat fantastické lotyšské dámské trio v čele se skvělou Baibou Skride. Během hledání „nové jednoduchosti“ pak u klasicistních postupů zakotvil v první polovině dvacátého století i Sergej Prokofjev. Invenčním spojením starších přístupů a své vlastní, moderní hudební řeči se stal jedním z nejvýraznějších představitelů tzv. neoklasicismu. Průzračná a hlavně nesmírně hudebně vtipná Symfonie č. 1 otevřela při své premiéře v roce 1918 tehdy sedmadvacetiletému skladateli brány do velkého hudebního světa.

Baiba Skride LIVE v Beethovenově Koncertu pro housle a orchestr D dur

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner