25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
komorní cyklus K

Poulenc. Bach

K3
Poulenc. Bach

JOHANN SEBASTIAN BACH
Preludium a fuga G dur BWV 541
Sonáta g moll pro hoboj a varhany BWV 1030
JOHANN SEBASTIAN BACH
Chaconne d moll BWV 1004 (úprava pro klavír Ferruccio Busoni)
FRANCIS POULENC
Sonáta pro hoboj a klavír op. 185 „Na paměť Sergeje Prokofjeva“
Tři novelety (Trois Novelettes) op. 47
Trio pro hoboj, fagot a klavír op. 46

Marek Kozákvarhany, klavír  Jan Součekhoboj  Václav Fürbachfagot

Patron koncertu: Václav Fürbachfagot

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Marek Kozák — klavír, varhany

Marek Kozák patří bezpochyby k nejpozoruhodnějším mladým osobnostem české hudební scény. Talent finalisty Mezinárodní klavírní soutěže Ferruccia Busoniho 2019 v Bolzanu, vítěze Evropské klavírní soutěže v Brémách 2018 a držitele 2. ceny a titulu laureáta v prestižní soutěži Pražské jaro 2016 se začal projevovat již ve čtyřech letech. Po studiích na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě ukončil v roce 2019 svá studia na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u prof. Ivana Klánského. Kromě toho absolvoval četné mistrovské kurzy pod vedením světoznámých klavírních virtuózů, jako jsou Eugen Indjic, Murray Perahia či Garrick Ohlsson. V roce 2013 zvítězil v Mezinárodní klavírní soutěži Fryderyka Chopina v Mariánských Lázních a úspěch zopakoval i na chopinovské soutěži v Darmstadtu, kde získal 3. cenu. O rok později zvítězil v Mezinárodní smetanovské klavírní soutěži v Plzni. Přes svůj mladý věk má již četné zkušenosti se spolupracemi s předními českými orchestry — Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK, PKF — Prague Philharmonia, Janáčkovou filharmonií Ostrava, Moravskou filharmonií Olomouc, Brněnskou filharmonií, Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec Králové, Plzeňskou filharmonií a Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín. Spolupracoval s dirigenty Petrem Altrichterem, Benjaminem Baylem, Jerzym Maksymiukem, Charlesem Olivieri-Munroem, Andreasem Sebastianem Weiserem, Ronaldem Zollmanem a dalšími. V loňském roce úspěšně debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro, kde provedl málo hraný Koncert pro klavír a orchestr č. 2 Pavla Bořkovce ve spolupráci s Filharmonií Hradec králové pod taktovkou Chuheie Iwasakiho. Marek Kozák je rovněž vynikajícím varhaníkem. Ve svých patnácti letech se stal v roce 2008 vítězem Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě, odkud si odnesl i speciální cenu za improvizaci.

Jan Souček — hoboj  

Hobojista Jan Souček je laureátem několika mezinárodních soutěží – Pražské jaro 2008 (3. cena) a Lodž 2005 (1. cena), semifinalista mezinárodní soutěže v Ženevě (2010) a japonské Kuruizawě (2006). V roce 2001 byl členem Gustav Mahler Jugendorchester. Od roku 2006 působí jako hobojista PKF — Prague Philharmonia a v současné době též v orchestru Státní opery. Profiluje se rovněž jako komorní hráč, působí v Triu Arundo, které bylo v roce 2011 oceněno Cenou Českého spolku pro komorní hudbu, a v souboru Belfiato Quintet, se kterým získal 3. cenu v Mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ ve francouzské Marseille. Pravidelně spolupracuje s Ensemble Prague Modern a s Ostravskou bandou, které se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. Jan Souček studoval na Pražské konzervatoři ve třídě F. X. Thuriho a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jany Brožkové. Absolvoval stáž na Conservatoire national supérieur de Lyon ve třídě Jeana-Louise Capezzaliho a Jérôma Guicharda. 

Václav Fürbach — fagot  

Fagotista Václav Fürbach zastává v současné době post prvního fagotisty v PKF — Prague Philharmonia a v Symfonickém orchestru hlavního města Prahy FOK. Předtím působil na stejné pozici ve Filharmonii Brno a v Posádkové hudbě Praha. Původně se věnoval hře na klarinet a akordeon. Fagot začal studovat nejdříve na Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem (Miroslav Loučka) a poté na Pražské konzervatoři (Michael Verner) a Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě Františka Hermana a Jiřího Seidla. Vedle hry v orchestru se věnuje rovněž hudbě komorní, je členem Prague Philharmonia Wind Quintet a souboru Juventus Collegium FOK. 

 

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner