27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
komorní cyklus K

Vivaldi. Fasch. Zelenka

K4
Vivaldi. Fasch. Zelenka

ARCANGELO CALIFANO
Sonata à 4 C dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo
JOHANN FRIEDRICH FASCH
Sonáta g moll pro dva hoboje, fagot a basso continuo
ANTONIO VIVALDI
Sonata à 4 C dur RV 801
JAN DISMAS ZELENKA
Sonáta č. 2 g moll a č. 5 F dur pro dva hoboje, fagot a basso continuo ZWV 181

Jan Souček & Vladislav Borovkahoboj 
Ondřej Šindelář fagot  Filip Dvořákcembalo
Collegium PKF — Prague Philharmonia

Patron koncertu: Dalibor Tkadlčík — kontrabas

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Jan Souček — hoboj

Hobojista Jan Souček je laureátem několika mezinárodních soutěží – Pražské jaro 2008 (3. cena) a Lodž 2005 (1. cena), semifinalista mezinárodní soutěže v Ženevě (2010) a japonské Kuruizawě (2006). V roce 2001 byl členem Gustav Mahler Jugendorchester. Od roku 2006 působí jako hobojista PKF — Prague Philharmonia a v současné době též v orchestru Státní opery. Profiluje se rovněž jako komorní hráč, působí v Triu Arundo, které bylo v roce 2011 oceněno Cenou Českého spolku pro komorní hudbu, a v souboru Belfiato Quintet, se kterým získal 3. cenu v Mezinárodní soutěži dechových kvintet „Henri Tomasi“ ve francouzské Marseille. Pravidelně spolupracuje s Ensemble Prague Modern a s Ostravskou bandou, které se zaměřují na interpretaci soudobé hudby. Jan Souček studoval na Pražské konzervatoři ve třídě F. X. Thuriho a na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze u Jany Brožkové. Absolvoval stáž na Conservatoire national supérieur de Lyon ve třídě Jeana-Louise Capezzaliho a Jérôma Guicharda.

Vladislav Borovka — hoboj  

Hobojista Vladislav Borovka je absolventem Pražské konzervatoře (Bedřich Vobořil) a Akademie múzických umění v Praze (Jiří Mihule). Své hudební vzdělání si dále rozšířil na studijních stážích v japonské Toyamě a zejména v Paříži na Conservatoire de Paul Dukas u prof. J. L. Capezzaliho. V roce 2000 získal stipendium firmy YAMAHA. Z jeho soutěžních úspěchů je třeba zmínit 3. cenu a titul laureáta v Mezinárodní interpretační soutěži Pražské jaro (2001). Od roku 1994 byl členem PKF — Prague Philharmonia, v roce 2011 přešel do České filharmonie, kde v současné době hraje na hoboj a anglický roh. Jako komorní hráč spolupracuje vedle Prague Philharmonia Wind Quintet s Českým nonetem, Triem Aloe a Pražským dechovým oktetem. Pedagogicky působí na Pražské konzervatoři. Je jedním ze členů realizačního týmu Letní fagotové akademie a Českého spolku dvouplátkových nástrojů. 

Ondřej Šindelář — fagot 

Fagotista Ondřej Šindelář je absolventem Hudební akademie ve švýcarské Basileji. Ve třídě Sergia Azzoliniho na Hochschule für Musik v Basileji a poté pod vedením prof. Donny Agrell na Schola Cantorum Basiliensis studoval rovněž starou hudbu a hru na historické nástroje. Od roku 2018 je členem České filharmonie jako kontrafagotista. Své orchestrální zkušenosti získal během svých angažmá ve významných českých a evropských orchestrech — Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK, PKF — Prague Philharmonia, Philharmonia Orchestra v Londýně, Kremerata Baltica nebo Verbier Festival Orchestra. Kromě symfonického repertoáru se věnuje také komorní hudbě. Je členem Belfiato Quintet a basilejského Ensemble Quadrel, který se specializuje na skladby baroka a klasicismu. Kromě koncertování se také zabývá studiem organologie původních historických nástrojů. Své znalosti aktivně aplikuje především v rámci spolupráce s Ensemble Quadrel. 

Filip Dvořák — cembalo 

Filip Dvořák vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. Následně však jeho zájem stále více směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby, jež posléze vystudoval na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze ve třídě prof. G. L. Mrázkové a Václava Lukse. Dva roky studoval rovněž na Vysoké hudební škole v Lipsku. Spolupracuje s mnoha významnými soubory staré hudby — Collegiem 1704, Musicou Floreou, Ensemble Inégal, Venti Diversi, Haydn Ensemble a dalšími. Sám založil barokní soubor Hipocondria Ensemble. Je pravidelným hostem Komorní filharmonie Pardubice a Filharmonie Hradec Králové a spolupracuje také se členy České filharmonie v řadě komorních projektů. Nesmíme také opomenout zmínit jeho spolupráci s předním českým zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concenta Aventina, či s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychrou. Úzce spolupracuje také s dirigentem Markem Štilcem a komorním orchestrem Quattro. I díky tomu se již několikrát účastnil nahrávacích projektů pro vydavatelství Arco Diva a Naxos. V současné době vyhledává i hudební žánry na pomezí klasické a jazzové hudby a je zakladatelem jazzové barokní formace Transitus Irregularis.     

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner