25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU
komorní cyklus K

Dvořák. Suk. Martinů

K5
Dvořák. Suk. Martinů

LUDWIG VAN BEETHOVEN
12 variací G dur na téma z Händelova Judy Makabejského WoO 45
ROBERT SCHUMANN
Adagio a Allegro op. 70
ANTONÍN DVOŘÁK
Polonéza A dur
Klid op. 68
Rondo g moll op. 94
JOSEF SUK
Balada a Serenáda op. 3
BOHUSLAV MARTINŮ
Trio F dur pro flétnu, violoncello a klavír H 300

Lukáš Pospíšilvioloncello Marek Šedivýklavír
host: Kaspar Zehnderflétna

Patronka koncertu: Agnieszka Sciazko — housle

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč | Tento koncert lze zakoupit v rámci KOMBI abo
za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner