27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
komorní cyklus K

Bottesini. Paganini

K9
Bottesini. Paganini

V důsledku vládního nařízení týkajícího se rizika šíření koronaviru COVID–19 jsme bohužel nuceni zrušit koncert K9 plánovaný na pondělí 18. května 2020 v prostorách Barokního refektáře Profesního domu MFF UK, Malostranské nám. 2/25, Praha 1.

Koncert se uskuteční v novém termínu v sezoně 2021/2022. O termínu vás budeme informovat.

 

GIOVANNI BOTTESINI
Koncert pro dva kontrabasy č. 1 fis moll
Passione amorosa pro dva kontrabasy a klavír
GIOVANNI BOTTESINI • VINCENZO BELLINI
Fantazie na téma z opery La sonnambula (Náměsíčná)
NICCOLÒ PAGANINI • GIOACHINO ROSSINI
Fantazie Mojžíš, variace na G struně na Rossiniho téma
(úprava pro kontrabas Stuart Sankey)
NICCOLÒ PAGANINI
Capriccio č. 24 (úprava pro kontrabas Miloslav Gajdoš)

Pavel Klečka & Adam Honzírek kontrabas
Marie Wiesnerováklavír

Patron koncertu: Pavel Klečka — kontrabas

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Pavel Klečka — kontrabas

Pavel Klečka je od roku 1994 vedoucím kontrabasové skupiny PKF — Prague Philharmonia a od roku 2016 rovněž členem Orchestru Státní opery. Vedle orchestrální hry neúnavně propaguje také sólovou hru na kontrabas, za což mu byla v roce 2015 udělena cena Euro Pragensis Ars za sólovou koncertní činnost a prezentaci kontrabasu jako sólového nástroje. Studoval na Konzervatoři v Kroměříži u profesora Miloslava Gajdoše a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u profesora Miloslava Jelínka. Během studia se úspěšně zúčastnil mnoha soutěží, jeho největším úspěchem je titul laureáta kontrabasové soutěže v Debrecenu. Od roku 1996 se sám velmi intenzivně věnuje pedagogické činnosti, nejdříve na Konzervatoři Brno, od roku 2015 působí na Konzervatoři Jana Deyla v Praze. Řada jeho absolventů našla uplatnění v předních českých orchestrech, mimo jiné i na postu vedoucího kontrabasové skupiny České filharmonie.

Adam Honzírek — kontrabas 

Kontrabasista Adam Honzírek je absolventem Orchestrální akademie PKF — Prague Philharmonia. Studoval na Konzervatoři v Brně a Konzervatoři Jana Deyla v Praze, v obou případech pod vedením Pavla Klečky. Mezi jeho největší soutěžní úspěchy patří vítězství ve 40. soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR (2017) a 1. cena z národního kola soutěže Eurovision Young Musicians (2016). Vedle toho je laureátem soutěže Pro Bohemia Ostrava (2017) a Interpretační soutěže České filharmonie (2018). Zúčastnil se mistrovských kurzů pod vedením osobností jako Ödön Rácz, Igor Eliseev, Volkan Orhon nebo Leon Bosch. 

Marie Wiesnerová — klavír 

Marie Wiesnerová se věnuje jak sólové, tak komorní hře spolu se svým manželem, klavíristou Danielem Wiesnerem. Je členkou úspěšného Morgenstern tria, které se zaměřuje na interpretaci soudobé hudby. Vystoupila na pódiích v Anglii, Polsku, Itálii, Německu, Francii, Nikaragui a na Slovensku, spolupracuje s Festivalem melodramů Zdeňka Fibicha. Spolupodílela se také na několika úspěšných představeních v divadle Viola, kde byli jejími partnery Radovan Lukavský nebo Jiří Lábus. Je laureátkou soutěže Beethovenův Hradec a držitelkou ceny Českého hudebního fondu za nejlepší provedení české soudobé skladby. Marie Wiesnerová vystudovala Konzervatoř v Ostravě u profesora Zdeňka Duchoslava a Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze pod vedením profesorů Ivana Moravce, Borise Krajného a Květy Bilinské. 

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner