27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
krása dneška S

Laskowski. Mirvis. Bolcsó

S2
Laskowski. Mirvis. Bolcsó

Svobodně KDYkoliv • Tichá afterparty

MIRVIS se SKUPINOU
Duševní vlastnictví — audio-video portrét tří evangelických kostelů z vesnic Štítnik, Dobšiná a Brdárka v Gemerské oblasti na Slovensku doprovázený videem zachycujícím jejich atmosféru, pořízeným na starou černobílou křemíkovou kameru (video & live electronics)
BÁLINT BOLCSÓ 
Reality Check (video se zvukovou stopou)
MIKOŁAJ LASKOWSKI
Deep Relaxation vol. 5: It’s Your Body (live electronics, špunty do uší a zvučící objekty)

Účinkují: 
Ladislav Mirvis Mirvald — živá zvuková a obrazová instalace
Matěj Sýkora, Pavel Dytrt & Zdeněk Tomášek
Průvodní slovo Viktor Pantůček

Patronka koncertu: Alena Miřácká — housle

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | donátorská vstupenka 2 000 Kč

 

#mimoradu

Odrostla první generace svobody. Jak nejlépe ji uctít? Co třeba „tichou afterparty“, kterou zrealizujeme jako plnohodnotný koncert? Tato bude výjimečná. Obklopí nás ticho tří evangelických kostelů z Gemerské oblasti na Slovensku, konkrétně z obcí Štítník, Dobšiné a Brdárky, zaniklé vesnice s chráněným třešňovým sadem na konci světa. Připomeneme si změnu reality s nástupem digitálních technologií. A nakonec se ponoříme do hluboké relaxace…

LADISLAV MIRVIS MIRVALDI Štítnik, Dobšiná a Brdárka – upoutávka na světovou premiéru 14. ledna v NoD

MIKOŁAJ LASKOWSKI Deep Relaxation vol. 4: Self-Care

Mikołaj Laskowski (*1988)

Mikołaj Laskowski patří k nejnadanějším polským autorům své generace. Držitel prestižního stipendia Witolda Lutosławského 2014, stipendia primátora města Wrocławi a Kranichsteinerovy hudební ceny 2016, jehož skladba The Tiger Left Me Unsatisfied zazněla na 62. ročníku Mezinárodní tribuny skladatelů v Paříži, se specializuje na komorní instrumentální a elektronickou hudbu. Jeho skladby zazněly v Polsku, Německu, Rakousku, ve Francii, Itálii, Finsku, Dánsku, Islandu, Holandsku a USA na Mezinárodních letních kurzech soudobé hudby v Darmstadtu, festivalu Presences, Gaudeamus Muziekweek, Klang Festival, Musica Polonica Nova, Tampere Biennale, Varšavském podzimu, Ostravských dnech aj. Spolupracuje s řadou vynikajících ansámblů specializujících se na současnou hudbu: Asko|Schönberg, musikfabrik, Electronic ID, Ensemble Adapter, Ensemble Nikel, Ives Ensemble, Kwadrofonik, Kwartludium, LUX:NM, New European Ensemble, Shallfeld Ensemble, Slaagwerk Den Haag, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, orkest de ereprijs, Ostravská banda, The Black Page Orchestra, TWOgether Duo, Wet Ink Ensemble a další.

Mikołaj Laskowski studoval v letech 2009 až 2014 na Hudební akademii Karola Lipińského ve Wrocławi pod vedením Grażyny Pstrokońské-Nawratil. Svá studia završil v roce 2015 na Královské konzervatoři v Haagu u Yannise Kyriakidese a Petera Adriaansze. Participoval v řadě mistrovských kurzů vedených Christianem Wolffem, Pierluigim Billonem, Jennifer Walshe, Bernhardem Langem, Carolou Bauckholt, Louisem Andriessenem nebo Dmitrijem Kourlianskiegem. Je držitelem 3. ceny v soutěži Generace 2012 a 3. ceny v Young Composers Meeting v Apeldoornu. V současné době žije a tvoří v Berlíně.

Bálint Bolcsó (*1979)

V záhlaví své webové stránky má motto „Dělat hudbu, hluk a hodně ticha“. Maďarský skladatel Bálint Bolcsó se zaměřuje na vokální, instrumentální a elektroakustické kompozice, rozhlasové hry, zvukové instalace a aplikovanou hudbu pro film, tanec a divadlo. Jeho doménou je rovněž improvizace.

Studoval instrumentální a elektroakustickou kompozici v Budapešti, ve Vídni, v Paříži, Hannoveru a Kolíně nad Rýnem. Celých deset let pravidelně participoval na mezinárodních kurzech Bély Bartóka v maďarském Szombathely. Jeho skladby byly uvedeny na Wien Modern, Festivalu Bély Bartóka, Budapest Autumn Festival, mise-en music festival v New Yorku a CAFe Budapest.  V současné době vyučuje počítačovou hudbu na Lisztově hudební akademii v Budapešti a na univerzitě v Pécsi.

Ladislav Mirvis Mirvald

je nekonvenční mistr neobvyklých zvukových a obrazových řešení, zvukový designer a tvůrce speciálních nahrávacích technologií. Je konzultantem na katedře Hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně, Brněnské filharmonie a Moravian Science Centre Brno, kde se mimo jiné zabývá i akustikou prostoru. Toto téma přenáší i do praktické roviny vytvářením technik zachycujících a reprodukujících zvuky prostorů, konstrukcí a materiálů. Jako zvukový mistr participoval na mnoha hudebních, filmových a divadelních projektech. Spolupracoval s mnoha subjekty, například  divadlem Skrat, HaDivadlem a divadlem D´epog. Je konzultantem a producentem audiovizuálních instalací a zvukovým mistrem festivalu Expozice nové hudby. Jako zvukový mistr se mimo jiné věnuje postprodukci a nahrávání živých performancí novějších směrů experimentální hudební scény, pracujících nejen na poli soudobé vážné hudby, ale v širším rámci post-industriálních konceptů. Jeho vlastní hudební produkce jsou průsečíkem galerijních instalací, filozofií skupiny Jack-Jack no-input aesthetics group a volných improvizací formace S.M.R.K.  

Skupina

je kolektivem aktérů, který se zajímá o jevy v naší kultuře, které jsou vnímatelné a vyjádřitelné zvukem. K jevům, které se vyskytují ve zvukové dimenzi, případně jsou do této dimenze převoditelné, přistupuje jako k objektům přes naslouchání, zvukovou tvorbu, sociologickou imaginaci, záznam, re-interpretaci, intervenci, oral a aural history a akustickou ekologii. Procesem materializace a dematerializace původních významů se pokouší – v abstraktní i hmatatelné rovině – hledat a dekonstruovat hranice možných přeměn zkoumaných jevů v námi prožívané realitě.  

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner