27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
krása dneška S

Ideální projekt pro V4

S5
Ideální projekt pro V4

PROČ? Protože můžeme!

Skončila skutečně předlistopadová normalizace? Nepřešla společnost pouze z jednoho aparátu ideologického do jiného aparátu ekonomického? Netvoří peníze a jejich generování stěžejní normativ našeho fungování? Dotační programy a grantové výzvy dnes v nemalé míře ovlivňují podobu kultury a umění. Nechceme hodnotit, je-li to tak správně. Ale PROTOŽE MŮŽEME, rozhodli jsme se připravit naprosto ideální projekt, jehož hlavním motivátorem je úspěšné získání Visegrádského grantu. Participujte s námi na projektu, ve kterém se paralelně propojí umělci, publikum, organizace i akademická pracoviště zemí V4 do jedné společné „visegrádské“ performance.

Patron koncertu: Jiří Jech  fagot

700 | 500 Kč (senioři 65+) | 200 Kč (studenti a děti do 15 let) | donátorská vstupenka 2 000 Kč
za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner