27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
PKF — LOBKOWICZ abonmá L

Haydn. Kodály

L3
Haydn. Kodály

Vážení příznivci PKF, s ohledem na aktuální protiepidemická opatření bohužel nemůže v Praze vystoupit původně plánovaný violoncellista István Vardai. S radostí však oznamujeme, že přicestuje světoznámý violoncellista Marc Coppey!

 

Neobyčejné večery v magickém prostředí Lobkowiczkého paláce jsou ozvláštněny setkáním s odborníky z Lobkowických sbírek a poutavým zastavením nad tématy, která propojují historii se současností. Hosté mají příležitost osobně se seznámit s umělci a s vedením orchestru. Setkání zpříjemňuje číše vína, k níž je nabídnuto pohoštění speciálně připravené šéfkuchařem Lobkowiczkého paláce.

Program večera

18.15 Kurátoři Lobkowiczké hudební sbírky - Příběhy umění
19.00 Koncert PKF – Prague Philharmonia v Císařském sále
20.15 Kurátoři Lobkowiczké hudební sbírky - Příběhy umění - opakování přednášky

Vážení hosté, pro větší komfort a kvůli dodržení rozestupů v expozici přednášku „Příběhy umění“ opakujeme 2x.

Patron koncertu: Miloslav Vrbahousle

Donátorská vstupenka: 4 000 Kč

 

ZOLTÁN KODÁLY
Sonáta pro sólové violoncello op. 8, 1. věta
JOSEPH HAYDN
Koncertantní symfonie B dur pro hoboj, fagot, housle a violoncello Hob.I:105
Koncert pro violoncello a orchestr C dur Hob VIIb:1

Setkání s příběhy umění nad tématem „Nedokončená „Lobkowiczká kvarteta“ a příběh českého provedení oratoria Stvoření“. Přednáší Soňa Černocká.

Marc Coppey — violoncello
Jan Souček hoboj
Tomáš Františfagot
Jan Fišer — umělecký vedoucí, housle

 

Cena abonmá je 16 000 Kč včetně DPH. Abonmá zahrnuje všechny čtyři koncerty, konkrétní místo v sále a vstup na všechny části večera. Abonmá je přenosné. Nákupem abonmá se automaticky stáváte členem Přátel PéKáef. Nákupem donátorské vstupenky či abonmá podpoříte činnost orchestru PKF — Prague Philharmonia. 

Pro rezervace a další informace kontaktujte:

Dana Syrová
ředitelka projektu PKF — Lobkowicz abonmá
T +420 724 245 372
e-mail: syrova@pkf.cz

 

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner