27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
komorní cyklus K

Bozza. Britten. Piazzolla

K1
Bozza. Britten. Piazzolla

EUGĖNE BOZZA
Pastýři z Provence pro hoboj a anglický roh op. 43
ANTONÍN DVOŘÁK
Largo ze Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Z Nového světa“(úprava pro anglický roh a smyčcové kvarteto Karel Chudý)
LEOŠ JANÁČEK
Mládí, dechový sextet (úprava pro smyčcové kvarteto Kryštof Mařatka)
BENJAMIN BRITTEN
Šest metamorfóz podle Ovidia pro sólový hoboj op. 49
ASTOR PIAZZOLLA
Oblivion pro anglický roh a smyčcové kvarteto
JEAN FRANÇAIX
Kvartet pro anglický roh, housle, violu a violoncello

Lenka Filová — anglický roh
Jaroslava Tajanovskáhoboj
ZEMLINSKÉHO KVARTETO
František Souček — 1. housle Petr Střížek — 2. housle Petr Holman — viola Vladimír Fortin — violoncello 

400 | 300 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

 

Lenka Filová — anglický roh

Narodila se v Pardubicích, kde studovala hru na hoboj v ZUŠ u Jana Koláře a na konzervatoři u Libuše Voráčové. Pražskou AMU absolvovala ve třídě doc. Lidmily Ježové. 10 let působila jako 1. hobojistka Moravské filharmonie Olomouc, od roku 1998 je členkou PKF — Prague Philharmonia. Vedle hry v orchestru vystupuje také se svým manželem, klavíristou Martinem Filou.

Jaroslava Tajanovská — hoboj

Jaroslava Tajanovská, narozená ve Vimperku, navštěvovala tamní LŠU, obory zobcová flétna, klarinet a později bicí nástroje, vše u pana Petra Staňka. Po úspěšných přijímacích zkouškách na českobudějovickou Konzervatoř začala studovat hru na hoboj u prof. Milana Kaňáka. Od roku 2000 byla studentkou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve třídě prof. Josefa Bartoníka. V roce 2003 získala stipendium na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu, kde strávila čtyři roky pod vedením Prof. Inga Goritzkiho, u něhož získala diplom „Künstlerische Ausbildung“. V roce 2007 zároveň dokončila svá magisterská studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. Jaroslava se věnuje především orchestrální a komorní hře. Mezi její orchestrální zkušenosti patří účinkování v Moravské filharmonii Olomouc (2000 – 2003), Filharmonii Brno, Haasově komorním orchestru (dříve ROXY Ensemble), Orchestru BERG, Stuttgarter Kammerorchester, Junge Oper Stuttgart, Stuttgarter Kantorei a České Sinfoniettě. Od roku 2007 je hobojistkou PKF-Prague Philharmonia a od ledna 2011 je členkou hobojové skupiny Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Její účinkování v komorních souborech spadá již do studijních let na Konzervatoři v Českých Budějovicích (komorní soubor Tilia) a poté na JAMU v Brně, kde působila v různých ansámblech, např. dechovém triu, kvintetu, či nonetu. Od roku 2009 spoluúčinkuje v duu s harfistkou Ivanou Švestkovou Dohnalovou a od roku 2017 s klavíristkou Drahoslavou Satorovou. Jaroslava se účastnila mistrovských kurzů, např. u Jean-Louis Capezalliho, Inga Goritzkiho, Paula Dombrechta nebo Günthera Passina.

Zemlinského kvarteto

Již od svého založení v roce 1994 navazuje na bohatou tradici české kvartetní školy. Zvítězilo na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Bordeaux (2010), je laureátem Pražského jara a mezinárodních soutěží smyčcových kvartet v kanadském Banffu a v Londýně, kde zároveň získalo Cenu publika. Zvítězilo i na dalších kvartetních soutěžích (Beethovenův Hradec, New Talent Bratislava, soutěž Nadace B. Martinů Praha). V roce 2005 byla souboru udělena Cena Českého spolku pro komorní hudbu a v roce 2009 cena Nadace Alexandra Zemlinského ve Vídni. Kvarteto vystoupilo v rámci svých turné již na čtyřech kontinentech. Jeho repertoár zahrnuje více než 200 děl předních českých i světových skladatelů. Po úspěchu prvních dvou CD s českou hudbou podepsalo Zemlinského kvarteto exkluzivní nahrávací kontrakt s francouzskou firmou Praga Digitals. Pro ni natočilo již sedmnáct titulů včetně kompletních smyčcových kvartetů A. Dvořáka. Sada čtyř CD s Dvořákovou ranou kvartetní tvorbou získala prestižní francouzské ocenění „Diapason d´Or“. Soubor také vytvořil množství nahrávek pro Český rozhlas. Během studií na pražské konzervatoři a na AMU v Praze soubor vedli členové renomovaných českých komorních těles – Kvarteta hl. m. Prahy, Talichova, Kocianova a Pražákova kvarteta, později pak soubor studoval u legen-dárního pedagoga a primária LaSalle Quartet Waltera Levina. V letech 2006-11 členové Zemlinského kvarteta působili jako asistenti na Musikakademie Basel (Švýcarsko), pedagogicky i organizačně se podíleli na Mezinárodní hudební akademii v Plzni (2005-2010) a v rámci svých turné vedou mistrovské kursy pro studenty všech věkových kategorií. F. Souček a P. Holman se též v nedávné době stali profesory Pražské konzervatoře.

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner