27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
jiní pořadatelé v České republice

Svatováclavský hudební festival

Svatováclavský hudební festival

 

PROGRAM

Ludwig van Beethoven (1770–1827): Missa solemnis D dur, op. 123

 

Vstupenky online 

 

Slavnostní mši (Missa solemnis) Beethoven dokončil v roce 1823 po pětiletém tvůrčím zápasu. Jeho skicář svědčí, jak namáhavě na ní pracoval. Vzniklo však dílo, které patří k nejvelkolepějším duchovním kompozicím, navazující na linii Palestrina, Bach, Mozart. Beethoven nerad hovořil o Bohu, jeho víra vyrůstala z ideálů osvícenství a deismu, ale hluboce vnímal symboliku Kristova pozemského utrpení. Do jednoho ze svých konverzačních sešitů si skladatel poznamenal „Sokrates a Ježíš byli mými vzory“. Beethoven dal své mši tradiční formální průběh: homofonní Kyrie, Gloria s geniální sborovou fugou, dramatické Credo, slavnostní Sanctus a líbezně vroucí Benedictus. Agnus Dei a závěrečné Dona nobis jsou myšlenkovým vyvrcholením celého díla. O zážitkové provedení se postará dirigent Václav Luks, PKF – Prague Philharmonia, Český filharmonický sbor Brno a přední špičkoví sólisté.

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner