25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Datum: 12. 6. 2015

Na neděli 14. června 2015 jsme přichystali do Dvořákovy síně Rudolfina závěrečný koncert sezony, při kterém se před orchestr postaví s taktovkou jeho současný šéfdirigent Jakub Hrůša. Večer se tím stane dvojnásobně slavnostním, protože půjde o jeho poslední vystoupení v této roli.

Jakub Hrůša nastoupil do funkce šéfdirigenta orchestru PKF – Prague Philharmonia (tenkrát ještě pod názvem Pražská komorní filharmonie) v roce 2008 a v průběhu sedmi let mu nejen vtiskl svůj charakteristický rukopis, ale podílel se také výrazně na jeho uměleckém vývoji. Pro svoje rozloučení s posluchači i hudebníky zvolil repertoár složený z děl Josepha Haydna a Antonína Dvořáka a nazval ho ROZLOUČENÍ S ŠÉFDIRIGENTEM JAKUBEM HRŮŠOU SE ČLENY ORCHESTRU (A PAPA HAYDNEM) V PŘÍRODĚ, ŽIVOTĚ A LÁSCE. Na koncertu zazní Haydnova Koncertantní symfonie pro hoboj, fagot, housle, violoncello a orchestr B dur, op. 84, Hob. I:105 a také Dvořákův cyklus koncertních předeher Příroda, život a láska. 

„Zvolený program je jakýmsi symbolem uplynulých let, ve kterých jsem ve vedení ansámblu spoluurčoval tvář naší abonentní činnosti. Chtěl jsem, aby se v něm promítl repertoár, který jsem u orchestru prováděl dříve jako hostující dirigent a který byl pro nás tehdy výhradním rodinným stříbrem, společně s repertoárem, v němž jsme se začali opravdu pravidelněji orientovat právě v době mého působení. Hudba Josepha Haydna a Antonína Dvořáka byla naprosto přirozeným řešením, jelikož první je pravým ztělesněním čistoty a krásy klasicistního slohu, jejž právem odjakživa považujeme za své doma, a druhý je pravá ikona české hudební kultury, jíž jsem se spolu s PKF vždy pokoušel klanět především v oblasti nenadužívané," uvádí zvolený program svého rozlučkového koncertu šéfdirigent Jakub Hrůša. 

Závěrečný koncert sezony 2014/2015 bude pro PKF – Prague Philharmonia ryze domácí záležitostí i v obsazení. Sólových partů v Haydnově Concertante, která zazní v první polovině večera, se zhostí výhradně stálí členové orchestru. Představí se koncertní mistři Jan Fišer a Lukáš Pospíšil, hobojista Jan Souček a fagotista Tomáš Františ. 

„Rozhodně jsem nechtěl, aby se koncert nesl v nějakém příliš sentimentálním duchu, a přál jsem si, aby se podařilo zachovat rodinnou atmosféru, která pro mě u tohoto orchestru byla vždy velmi podstatná. Blízké spoluúčinkování alespoň některých jeho členů, bez sólistů z vnějšku, je pro moje loučení důležité. A to i přes skutečnost, že nejde o loučení v pravém slova smyslu, jelikož se budeme i nadále setkávat,“ přibližuje ještě detaily koncertu Jakub Hrůša, který se s PKF znovu představí na jaře v sezoně 2015/2016. 

Rozlučkový koncert začíná v neděli 14. června 2015 v 19.30 a přímým přenosem ho bude živě přenášet Český rozhlas Vltava. Poslední volné vstupenky je možné zakoupit online nebo na pokladně Rudolfina hodinu před začátkem koncertu.

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner