25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

První skvělé ohlasy ve světovém tisku na naši profilovou desku u Warner Classics! 

Naše profilové CD Ravel – Debussy – Bizet vydané ve vydavatelství Warner Classics sklízí první mezinárodní úspěchy! Pochvalná recenze v londýnských Sunday Times a pět hvězdiček francouzského časopisu Classica

Sunday Times London
This French programme from Villaume’s PKF orchestra sandwiches a rarity between two popular masterpieces: von Oeyen is the sensitive and sparkling soloist in Debussy’s early and uncharacteristic Fantaisie, for piano and orchestra. Villaume displays a magical sense of rhythm and texture in Ravel’s Mother Goose Suite and, especially, in Bizet’s youthful Symphony in C, a toe-tapping joy throughout.

Francouzský program v podání Villaumova orchestru PKF vtěsnává raritu mezi dva populární mistrovské kusy: von Oeyen je citlivým, jiskřivým sólistou v Debussyho rané a netypické Fantazii pro klavír a orchestr. Villaume předvádí přímo magický smysl pro rytmus a texturu v Ravelově Mé matce huse a obzvláště v Bizetově mladistvé Symfonii C dur sršící čirou radostí. 

The Gramophone: The Listening Room: Episode 44 
Lots of good things this week! Highlights for me are a fizzing Bizet Symphony from Prague...

Classica 
... Čeští hudebníci předvádí zázračné finesy… V Bizetově Symfonii C dur je práce dirigenta symbolická. Začíná lehkým krokem, v nenuceném, skákavém tempu. Neslýcháváme zde velmi často tak hladké, nenucené smyčce, se kterými se pojí krásný, barvitý zvuk dechových nástrojů. Zvuková křehkost vnáší šarm také do suity Má matka husa, křehkost přirozená, bez jakékoliv strojenosti.  

Koupit album online za 375 Kč

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner