25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Aktuální informace k  open-air koncertům v  Kasárnách Karlín

Na této stránce najdete každý den aktuální informace ke koncertům PKF – Prague Philharmonia v Kasárnách Karlín.

Info linka: +420 704 055 972

Aktuálně

Koncert ve čtvrtek 20. června musel být bohužel z důvodu špatného počasí zrušen. Vstupenky ale rozhodně nepropadají, pokud máte chuť a čas, můžete je využít na kterýkoliv z nadcházejících koncertů 21., 22. nebo 23. června! Pokud už z nějakého důvodu nemůžete přijít, kontaktujte společnost GoOut (T +420 222 70 30 70) a požádejte o vrácení vstupného v plné výši. Do emailu vložte číslo vstupenky nebo rovnou kopii Vaší vstupenky. 

 

Termín
st 19. 6.| čt 20. 6. | pá 21. 6. | so 22. 6. | ne 23. 6.
Čas
Vždy od 21h00, areál otevřen pro držitele vstupenek od 19h00. Předpokládaný konec koncertů ve 22h50.
Místo
Kasárna Karlín, Prvního pluku 20/2, Praha 8 zobrazit na mapě

Mimořádný koncert pro rodiny s dětmi

so 22. 6. od 17h00 (hodinový koncert bez přestávky do 18h00)

Jak se k nám dostanete

Metro B a C, stanice Florenc
Bus č. 133, 135, 175 a 207, zastávka Pernerova
Tram č. 3, 8, 15 a 24, zastávka Florenc
Parkování: parkoviště Florenc, nonstop, zpoplatněno

Prodej vstupenek

Online na www.goout.cz
Na daný termín se prodej online zastavuje vždy v 19h00. Poté je možné vstupenky zakoupit již jen před koncertem ve večerní pokladně v Kasárnách Karlín (19h00–21h00). Platba možná pouze v hotovosti.

Ceny vstupenek
620 | 430 Kč (děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři 65+, ZTP, ZTP/P, TP)
Ceny odpoledního koncertu v sobotu 22. června 510 | 300 Kč
Doklad: Při koupi zlevněné vstupenky (děti do 15 let, studenti do 26 let, senioři, TP, ZTP, ZTP/P) je při kontrole vstupenek nutné předložit platný doklad opravňující držitele ke slevě.

Počasí

 • Na místě budou k dispozici deky a pláštěnky pro případ mírného deště.
 • Pořadatel je oprávněn zrušit či přesunout akci kvůli špatnému počasí.
 • V případě, že pořadatel akci z důvodu špatného počasí zruší, má zákazník nárok na vrácení vstupného. Způsoby vrácení vstupného prosíme konzultovat níže v článku „Podmínky“.
 • Pokud je koncert zahájen a bude po více jak 20 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis maior, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.

Všeobecné podmínky

 • Místa v hledišti nejsou číslována.
 • Návštěvník se musí na místo konání akce dostavit nejméně 30 minut před začátkem koncertu. V opačném případě má pořadatel právo návštěvníka nevpustit do areálu a vstupenka propadá.
 • Pořadatel je oprávněn upravit čas začátku či průběh koncertu.
 • Pořadatel je oprávněn změnit program či obsazení.
 • Neprodané vstupenky budou k dostání na místě v den konání koncertu od 19:00 do 21:00, na sobotní odpolední koncert od 15:00 do 17:00.
 • Zakoupené vstupenky nelze vracet ani vyměňovat.
 • Na vrácení vstupného má zákazník nárok jedině v případě, že pořadatel akci zruší.
 • Dojde-li ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku, bude zákazníkovi vráceno vstupné za těchto podmínek: a) pokud byla vstupenka zakoupena na místě konání akce, bude zákazníkovi vrácena plná cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil. b) pokud se jedná o vstupenku zakoupenou přes GoOut, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace způsobem, kterým byla vstupenka zákazníkem uhrazena.
 • Pokud je koncert zahájen a bude po více jak 20 minutách předčasně ukončen z důvodů nepřízně počasí či důvodů vis maior, ztrácí majitel vstupenky nárok na vrácení vstupného.
 • Vstupenka platí jen pro uvedený den, hodinu a místo.
 • Vstupenka opravňuje k jednomu vstupu na akci, po opuštění místa konání pozbývá platnosti.
 • Návštěvník koncertu musí respektovat pokyny pořadatelů. V průběhu koncertů je zakázáno fotografování a pořizování audio či video záznamů.
 • Do areálu v době koncertu není povolen vstup se zvířaty.
 • V průběhu koncertů je zakázáno používání mobilních telefonů a kouření.
 • Návštěvník je povinen zaujmout své místo v hledišti 10 minut před začátkem koncertu. Po zahájení koncertu nebude přístup do hlediště povolen až do oficiální přestávky.
 • Je-li návštěvníkem koncertu dítě, které narušuje průběh akce, je zákonný zástupce nebo doprovod dítěte povinen po upozornění pořadatele okamžitě opustit místo konání koncertu.
 • Návštěvníkům koncertů je zakázáno přemísťovat židle v hledišti.
 • Návštěvník je povinen akceptovat rezervace učiněné pořadatelem.
 • Do areálu je zakázáno vnášet vlastní alkoholické i nealkoholické nápoje a občerstvení. Platí zákaz vnášení a používání zbraní, nebezpečných či obranných prostředků, skleněných nádob, hořlavin, drog a omamných látek, injekčních stříkaček, předmětů ohrožujících bezpečnost, pyrotechnických předmětů, otevřeného ohně, laserových ukazovátek… atp.
 • Při vstupu do areálu je návštěvník povinen podrobit se bezpečnostní kontrole na vyžádání pracovníků bezpečnostní agentury či pořadatelské služby. V případě odmítnutí kontroly nebude návštěvník do prostor akce vpuštěn.
 • Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasí s výše uvedenými pořadatelskými podmínkami.

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner