25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Hudba je pro mne naprosto vším!

Martin Pavluš — trubka · PATRON KONCERTU | foto: Milan Mošna

Příběh Třetí symfonie

Příběh Třetí symfonie Antona Brucknera je již od počátku plný zápletek a nečekaných zvratů. Když osmatřicetiletý skladatel objevil dílo Richarda Wagnera, téměř přes noc se stal ze skromného kostelního hudebníka bombastický symfonik a fanatický Wagnerův obdivovatel, který dokonce neváhal Wagnera oslovit s tím, že by mu rád dedikoval svou Druhou nebo Třetí symfonii. Ať si Mistr vybere. Pánové ovšem své setkání v Mnichově v roce 1865 notně zapili, takže se Bruckner ráno nemohl rozpomenout, kterou ze symfonií nakonec Wagnerovi věnoval! Zaslal tedy Mistrovi poníženou supliku s dotazem, zda to byla Symfonie d moll, kde téma začíná v trubkách? „Ano! S pozdravem!“ Odpověděl Wagner a od té doby neřekl Brucknerovi jinak než Bruckner trumpeta. První verze symfonie obsahovala řadu dobře rozpoznatelných citací z Wagnerových oper. Byla ovšem autorem mnohokráte přepracována a Wagnerovy citace postupně vyškrtány. V každém případě dodnes nese přízvisko Wagner-Symphonie, byť ve verzi z roku 1877, kterou uslyšíte 11. září v podání PKF — Prague Philharmonia, se Wagnerova hudba stává již spíše pouhou inspirací.

Premiéru tohoto velkolepého díla provázely již od počátku těžkosti. Skladatel, jenž proslul svou mánií počítat cihly a okna domů a počty taktů ve svých gigantických partiturách, aby se ujistil, že jsou jejich proporce statisticky korektní, se nakonec sám musel při premiéře ujmout taktovky, neboť původně signovaný dirigent Johann von Herbeck zemřel měsíc před koncertem. Již to samo o sobě věštilo katastrofu, protože Bruckner rozhodně nedosahoval Herbeckových kvalit. Navíc se proti symfonii vzbouřili i hráči Vídeňské filharmonie. Premiéru provázela záplava posměšků z publika i ze strany orchestru a na konci zbylo v sále pouhopouhých 17 posluchačů! Mezi nimi tehdy sedmnáctiletý Gustav Mahler, který z obdivu k tomuto dílu vytvořil o několik měsíců později jeho klavírní výtah. První tři věty původní partitury přibalila o několik desítek let později do svého kufru Alma Mahler, když v roce 1940 utíkala před nacistickou invazí z Francie do USA. Čas toto dílo prověřil a dnes je právě Třetí symfonie nahlížena jako průlomové dílo v Brucknerově symfonické tvorbě. Dodnes se pak na úvodní straně partitury vznáší autorovo vzletné věnování: „Její eminenci Richardu Wagnerovi, nedostižnému, světově proslulému, velebenému Mistrovi poezie a hudby, v hluboké úctě.“

U tohoto velkolepého zahájení naší 26. sezony prostě nesmíte chybět!

11. září uslyšíte poslední Beethovenův klavírní koncert zvaný „Císařský“. A víte co? Myslím si, že „císařský“ bude tak trochu celý koncert! Smetanova síň Obecního domu mi u příležitosti zahájení 26. koncertní sezony svým secesním slohem skvěle pasuje k tak výsostnému programu. Navíc pod taktovkou našeho šéfdirigenta Emmanuela Villauma.

Právě na jeho vedení se velice těším. To, jak nás učí, abychom se opravdu všichni poslouchali, předávali si hudební témata a hráli jako jeden člověk, je nesmírně poučné a inspirativní. Těším se i na Simona Trpčeského, se kterým budeme hrát vůbec poprvé, ale z nahrávek působí jako opravdu prvotřídní klavírista a muzikant.

Ve druhé polovině nás čeká Třetí symfonie Antona Brucknera v mnohem větším obsazení. Jsem zvědav, jak se s tím vypořádáme. Je vždy pocitově znát, že pro všechny hráče je to něco neobvyklého a výjimečného. Já osobně ve větším obsazení hraji raději, je to výzva co do zvuku i do souhry a baví mě ta obrovská síla celého orchestru.

Půjde jistě o velkolepé zahájení nové sezony a já jsem moc rád, že budu u toho!

Martin Pavluš — trubka · PATRON KONCERTU

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 „Císařský“
ANTON BRUCKNER
Symfonie č. 3 d moll WAB 103 „Wagner-Symphonie“

Simon Trpčeskiklavír
Emmanuel Villaumedirigent

DETAIL KONCERTU a VSTUPENKY ON-LINE

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner