25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Hudba je pro mne prostředkem, jak se čas od času vrátit do dětství.

Ivan Hoznedr — bicí nástroje · PATRON KONCERTU | foto: Milan Mošna

„Láska, láska, láska, to je duše génia!" 

Mozart je jednou z postav hudebních dějin, která nejvíce (ne-li vůbec nejvíce!) inspirovala nejen skladatele a interprety, ale i literáty a vědce. A jelikož náš pátý koncert Orchestrálního cyklu (A) s názvem Mozart. Schubert. Berio je mu z velké části věnován, připravili jsme pro vás tentokráte malý kvíz. Jestlipak dokážete správně přiřadit autory těchto citátů? Zda byly vaše tipy správné, si můžete ověřit zde.

1. Fenomén jako Mozart zůstane vždy nevysvětlitelným.
2. Mozart je hudební Kristus.
3. Díky Mozartovi uvěříte v Boha, protože nemůže být náhoda, aby na svět přišel takový fenomén a zanechal zde tolik nepřekonatelných mistrovských děl.
4. Beethovena si dávám dvakrát týdně, Haydna čtyřikrát a Mozarta každý den!
5. Nikdy jsem neslyšel tolik obsahu za tak krátký čas.
6. Beethoven svou hudbu vytvářel, ale Mozartova hudba má v sobě takovou průzračnost a krásu, že jeden cítí, že ji snad ani nehledal, ale že tady vždy existovala jako součást vnitřní krásy našeho universa, čekajíce na to, až bude objevena.
7. Je těžké najít jiného skladatele, který tak perfektně spojil formu s vášní.
8. Dejte Mozartovi pohádku a bez problémů z ní vytvoří nesmrtelný masterpiece.
9. Jaký jsi nám dal obraz lepšího světa, Mozarte!  

a) Gioachino Rossini
b) Camille Sain-Saëns
c) Johann Wolfgang von Goethe
d) Albert Einstein
e) Georg Solti
f) Leonard Bernstein
g) Pinchas Zukerman
h) Petr Iljič Čajkovskij
i) Franz Schubert

(Kdy jste si poprvé všimnul, že váš Mozart zní jako Stockhausen?)

„Jeden ze slavných citátů W. A. Mozarta zní: „Láska, láska, láska, to je duše génia!” A protože láska je klíčem k mnoha dobrým věcem na tomto světě, jsem rád, že právě Mozart, jehož hudba je navíc nedílnou součástí DNA orchestru PKF, se stal leitmotivem a inspirací pro náš další koncert v Rudolfinu.“

V podstatě všichni skladatelé pátého koncertu Orchestrálního cyklu PKF byli nějak ovlivněni W. A. Mozartem. Enfant terrible české hudební scény Jan Klusák, autor slavné znělky k seriálu Nemocnice na kraji města, se ve svém díle Stesk po Mozartovi nechává inspirovat táhlými tóny hoboje v Mozartově hudbě. Franz Schubert byl Mozartem přímo posedlý, o čemž svědčí několik jeho extatických citátů na adresu tohoto génia. A ani nostalgik ruské hudby Petr Iljič Čajkovskij nezůstal v superlativech na adresu Mozarta pozadu, když ho nazval hudebním Kristem.

Mozartova hudba v nás evokuje spíše optimismus, slunce, pozitivismus. V tomto koncertu však očekávejte i dramatičnost a melancholii. Například v Mozartově Klavírním koncertu d moll, jehož sólového partu se zhostí klavírista z nejpovolanějších – Marian Lapšanský. Tento večer se tedy připravte na Mozarta mnoha podob, o to bude zajímavější a napínavější.

Nakonec bych se rád zastavil u kompozice Rendering Luciana Beria, kterou považuji za jednu z nejkrásnějších děl druhé poloviny 20. století. Berio, jak sám uvádí ve stati věnované této skladbě, v ní pracuje se Schubertovými fragmenty nedokončené Desáté symfonie jako „restaurátor při restaurování fresek“. Vzniká tak nádherná koláž kombinující v mnohém nadčasovou hudbu Franze Schuberta v maximálně autentické instrumentaci s plochami z pera Luciana Beria, jenž „nechávají poškozené plochy prázdné“, a přitom skladbě dodávají strhující formu a napětí. Takže mi nezbývá, než vás všechny co nejsrdečněji pozvat, neboť program to bude nesmírně krásný a inspirativní pro všechny, kteří – jak říká Mozart – „mají lásku v duši“.

Ivan Hoznedr patron koncertu

JAN KLUSÁK
Stesk po Mozartovi
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll K 466
LUCIANO BERIO • FRANZ SCHUBERT
Rendering
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Suita č. 4 G dur op. 61 „Mozartiana“

Marián Lapšanský — klavír
Jan Souček — hoboj
Emmanuel Villaume — dirigent

Detail koncertu a vstupenky on-line

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner