25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Hudba je pro mne projevem svobody a přirozenosti.

Daniela Roubíčková — lesní roh · PATRONKA KONCERTU | foto: Milan Mošna

Útrapy mladého skladatele aneb Proč Čajkovskij nepsal v noci

Říká se, že žádné jiné dílo nestálo Čajkovského tolik úsilí a útrap. Jeho práce na První symfonii s idylickým názvem „Zimní sny“ trvala téměř dva roky, od března 1866 do února 1868. „Mé nervy jsou opět extrémně napjaté, protože za prvé se mi nedaří kompozice mé symfonie, za druhé Rubinstein a Tarnovskij mne celé dny jen trápí, za třetí se nemohu zbavit myšlenek, že brzy zemřu a symfonii nedokončím,“ píše Čajkovskij svému bratru Anatoliji na jaře 1866 ve svých šestadvaceti letech. Během práce na své první symfonii začal mladý skladatel trpět nespavostí, jež v červenci 1866 vyústila v silný nervový záchvat, doprovázený halucinacemi a naprostým ochromením organismu. Čajkovskij díky tomuto „zážitku“ údajně již až do konce svého života nenapsal jedinou notu v noci.

Ani další osud První symfonie se neobešel bez potíží. V roce 1874 provedl Čajkovskij její zevrubnou revizi, nicméně v připraveném vydání se objevilo nejen velké množství chyb, ale nakladatel vrátil do symfonie k nelibosti autora i vyškrtané části. Ten mu rozhořčeně píše: „Partitura mé symfonie tak, jak je, obsahuje nespočitatelné množství chyb,“ a žádá ho, aby podnikl okamžité kroky k jejich odstranění.

Přes všechny těžkosti, které toto dílo provázely, je dnes První symfonie jedním z Čajkovského nejkrásnějších a nejpopulárnějších děl, k němuž měl sám autor zcela speciální vztah: „Mám tuto symfonii velmi rád a hluboce lituji toho, že má tak nešťastnou historii. Navzdory všem jejím nedostatkům pro ni stále cítím slabost, neboť mi připomíná hříchy mého sladkého mládí. Ačkoli je v mnoha ohledech velmi nedospělá, v obsahu skrývá mnohem větší bohatství než mnoho mých zralých děl,“ píše v několika dopisech. Pravdivá slova a mimořádně krásná, romantická hudba, kterou byste si rozhodně neměli nechat ujít.

„Vážení a milí posluchači, pojďte se společně s námi dotknout zvuku v té nejlepší kvalitě. Bude to stát za to!“

Pulcinella Igora Stravinského, houslový koncert od Pierra Wissmera a Čajkovského symfonie č. 1 „Zimní sny“, to je program dalšího abonentního koncertu PKF — Prague Philharmonia. Pro mě poměrně atypický výběr z hlediska dramaturgie, který ale jistě na první dojem zaujme. Je škoda, že se Stravinského suita z baletu objevuje na českých pódiích tak málo. Jde o neoklasické období jeho tvorby, které je mně osobně velmi blízké. Cítím v něm návrat k tradicím, ale zároveň se bavím novými myšlenkami, které Igor Stravinskij do skladby vtiskl.

Wissmerův houslový koncertu uslyšíme od vynikající houslistky Evy Zavaro a já jsem již teď plná očekávání. Musím se přiznat, že mě velice zajímá, s jakou náladou a nasazením tuto skladbu zahraje. Nejde jistě o lehké dílo z hlediska interpretace či hudebního uchopení. My v orchestru se ale budeme snažit být Evě oporou a inspirací. Zároveň věřím, že mi její pojetí i díky našemu podobnému věku, bude velmi blízké a najdu si v něm své.

Na Čajkovského symfonii „Zimní sny“ v druhé polovině koncertu se velmi těším. Jde o programně orientovanou skladbu, a ty vždy podle mě vybízejí k větší fantazijnosti. Ačkoliv se jedná o Čajkovského první symfonii, cítím z ní velkou sebejistotu a promyšlenost. Věřím, že pod vedením dirigenta Jiřího Rožně se dočkáte zvukové propracovanosti, patřičných kontrastů a užijete si to společně s námi.

Daniela Roubíčková — patronka koncertu

IGOR STRAVINSKIJ
Pulcinella, suita z baletu
PIERRE WISSMER
Koncert pro housle a orchestr č. 2
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Symfonie č. 1 g moll op. 13 „Zimní sny“

Eva Zavaro — housle
Jiří Rožeň — dirigent

Detail koncertu a vstupenky on-line

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner