Bruckner in the Mariendom

Tickets

Venue

Mariendom Linz
Herrenstrasse 26, 4020 Linz

Price

18 – 38 €

Performers

Claudia Barainsky – soprán
Nikolay Borchev – baryton
Pražský filharmonický sbor
PKF — Prague Philharmonia
Eugene Tzigane – dirigent

Programme

Anton Bruckner
Žalm 150 C dur pro soprán, smíšený sbor a orchestr, WAB 38 (1892)

Arvo Pärt
Cantus in memoriam Benjamina Brittena pro smyčcový orchestr a zvon (1977, rev. 1980)

Richard Wetz
Requiem h moll pro soprán, baryton, smíšený sbor a orchestr, op. 50 (1923-25)

"Toto umění se nemusí bát pomíjivých mód ani právě převládajícího vkusu, protože stojí mimo čas a proud vkusu, který strhává do propasti zapomnění jen nablýskané momentální výtvory."

Těmito slovy chválil Richard Wetz svého skladatelského idola Antona Brucknera v knize Anton Bruckner, sein Leben und Schaffen (Anton Bruckner, život a dílo), vydané v roce 1922. Wetzovi se snad více než komukoli z jeho současníků podařilo navázat svou hudbou na Brucknerův tonální jazyk.

Wetzův obdiv k opulentně zbožné velkoleposti Brucknerových duchovních děl přesvědčivě dokládá srovnání jeho monumentálního Requiem h moll s Brucknerovým bujarým a radostným zpracováním starozákonního žalmu 150. V tomto případě se jedná o "Requiem", které je v souladu s jeho dílem. Jako hudební most mezi těmito dvěma díly funguje elegické Cantus in memoriam Benjamina Brittena od Arvo Pärta, které bylo zkomponováno v jím vyvinutém stylu Tintinnabuli.

Pražský filharmonický sbor a PKF — Prague Philharmonia pod vedením dirigenta Eugena Tziganeho budou sledovat souvislosti - některé zjevné, jiné podprahové - mezi těmito třemi skladateli, jejichž podobnosti podtrhuje jejich individualita v rámci uměleckých proudů jejich doby.

With support
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
General partner
Komerční banka
Principal partner
Hyundai
General media partner
Česká televize
Principal media partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partners
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague