Výběrové řízení na místo koncertního mistra

PKF — Prague Philharmonia, o.p.s. vypisuje výběrové řízení na místo koncertního mistra

Konkurz se uskuteční 4. a 5. dubna 2022 v Kulturním domě Ládví, Burešova 1661/2, Praha 8. 

Pozici koncertního mistra by měl vybraný kandidát obsadit od počátku sezony 2022/2023 nebo dříve, dle individuální dohody. 

 

Náležitosti pro přihlášení do konkurzu: 

Životopis obsahující:

  • kontaktní údaje, 
  • informace o dosaženém vzdělání,
  • výčet předchozích uměleckých zkušeností, 

a nesestříhanou a neupravenou videonahrávku skladby dle vlastního výběru (maximálně 5 minut) 

zašlete do 5. března 2022 na adresu: 

PKF — Prague Philharmonia 
Kulturní dům Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 

nebo elektronicky – kontaktní osoba:  

Kamila Uherková, produkční orchestru, uherkova@pkf.cz , tel.: +420 603581028. 

Vybraní uchazeči obdrží pozvánku na konkurz a konkurzní party. 

 

POVINNÉ SKLADBY KE KONKURZU:  

1.  KOLO 

W. A. Mozart: Koncert pro housle G dur KV 216, nebo D dur KV 218 nebo A dur KV 219 (1. a 2. věta - obě věty s kadencemi)

2. KOLO 

Koncert pro housle: L. van Beethoven, F. Mendelssohn-Bartholdy, J. Brahms, P. I. Čajkovskij, A. Dvořák nebo J. Sibelius 

Orchestrální sóla: J. S. Bach (Erbarme dich), W. A. Mozart (Haffnerova serenáda), L. van Beethoven (Missa Solemnis), P. I. Čajkovskij (suita č. 4 "Mozartiana"), J. Brahms (Symfonie č. 1), A. Dvořák (Symfonie č. 8), R. Strauss (Měšťák šlechticem - Tanec krejčího), I. Stravinskij (Malý koncert z Příběhu vojáka)