25. jubilejní sezona
DOTKNI SE ZVUKU

Veškerá shromažďovaná a zpracovávaná osobní data jsou chráněna v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a jsou získávána s vaším souhlasem při NÁZEV AKTIVITY na našich webových stránkách ADRESA WEBU. Tato data jsou nezbytná pro realizaci NÁZEV AKTIVITY (NAPŘÍKLAD OBCHODNÍ TRANSAKCE).

Společnost XXX je registrovaným správcem osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů pod registračním číslem 49613, veškerá data získaná od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou PŘÍPADNÁ SPECIFIKACE VYJÍMKY (NAPŘÍKLAD externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží, a smluvního zpracovatele osobních dat firmy NÁZEV FIRMY.) Dále jsou pak některá data předávána společnostem NÁZEV FIREM + DŮVOD NAPŘÍKLAD >, které je používají v rámci výzkumu spokojenosti zákazníků společnosti XXX.

Společnost XXX je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

za podpory
partneři
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner