Správní a dozorčí orgány

PKF — Prague Philharmonia

Obecně prospěšná společnost PKF — Prague Philharmonia provozuje stejnojmenný orchestr. Šíří a popularizuje kulturní hodnoty v oblasti hudební kultury, propaguje umělecky hodnotnou hudbu ve špičkové interpretaci a podporuje také mladé umělce.

Správní a dozorčí orgány PKF – Prague Philharmonia, o.p.s.

Mgr. Robert Schönfeld, zakladatel
Prof. Jiří Bělohlávek (1946 — 2017), čestný zakladatel

Správní rada

JUDr. Martin Klimpl, předseda
PhDr. Ilja Šmíd
Jana Zbortková
Mgr. Martin Vrecion
Ing. Dana Bérová
RNDr. Libor Kudláček

Dozorčí rada

Mgr. Robert Schönfeld, předseda
Ing. Libor Winkler
Jean-François Ehrlich

Naďa Straková
tajemnice správní rady
Tel.: 731 450 719
strakova@pkf.cz

Orgány Nadace PKF

Správní rada

Ing. Ondřej Žižka, předseda
MgA. Jan Fišer
PhDr. Miroslav Střelák

Dozorčí rada

JUDr. Petr Kšáda
Ing. Martin Tůma
Mgr. Michal Víšek

 

O nadaci PKF

Nadace PKF vznikla v roce 1994 jako všestranná podpora orchestru s původním názvem Pražská komorní filharmonie a jejími zřizovateli byli dirigent Jiří Bělohlávek, skladatel Petr Eben a klavírista Ivan Moravec. Z prostředků Nadace jsou poskytovány příspěvky určené k nákupu hudebních nástrojů, rozšíření či zkvalitnění orchestrálního inventáře a dalších prostředků nutných k fungování orchestru. Příspěvky získává z Nadačního investičního fondu a darů. Správu Nadace obstarávají správní a dozorčí rada. Nadace PKF je podporována z darů. Dary poskytnuté Nadaci PKF je možné v mezích zákona o dani z příjmů fyzických a právnických osob odečíst ze základu daně. 

Kontakt

Nadace PKF
Martina Sermain, tajemnice Nadace
Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8
Tel.: 734 579 333, sermain@pkf.cz

 

Dokumenty ke stažení

Zakládací listina a Statut

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague