Orchestrální akademie

Orchestrální akademie PKF — dobrodružná, náročná, na celý život!

Partner

Stadler Trier

Vznik a historie

Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008 jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Každý rok přivítá orchestr do své rodiny 12 až 14 mladých, talentovaných hudebníků. Těm pomáhají hráči PKF získat kvalitní orchestrální praxi a s entusiasmem jim předávají základy filosofie hry PKF: preciznost, smysl pro souhru a detail, uměleckou pokoru, přátelství a respekt.

Členové Orchestrální akademie se hned od počátku zapojují do uměleckých projektů PKF. Absolvují koncerty nejen v České republice, ale i v zahraničí, mají možnost vystoupit v komorních cyklech PKF a účastnit se nahrávacích projektů. 

Hned první ročník Orchestrální akademie se setkal s obrovskou vlnou zájmu. Již o rok později v roce 2009 se několik jejích členů zúčastnilo unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra. Dva z nich – Jakub Fišer a Ondřej Martinovský – vystoupili pod vedením dirigenta M. Tilsona Thomase společně s dalšími devadesáti vybranými hudebníky z celého světa v newyorské Carnegie Hall.

Přijměte naši výzvu a staňte se členem

Členem Orchestrální akademie PKF! Více o podmínkách studia se dočtete níže v tomto článku.

Těšíme se na Vás!

Komu je projekt určen

Studentům středních a vysokých hudebních škol a absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně, z České republiky, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Základem úspěšného konkurzu jsou umělecké předpoklady k působení v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit.  

Organizátor projektu

Orchestrální akademie je organizována PKF — Prague Philharmonia, o.p.s.

Členové Orchestrální akademie 2020-2021

Foršt Michael — housle, Masojídková Anna — housle, Pondělíčková Michaela housle, Englmaierová Martina — viola, Rufer Filip — violoncello, Amcha Jakub — kontrabas, Haasová Barbora — flétna, Klárová Magdaléna — hoboj, Tourková Tereza — hoboj, Janas Kamil — klarinet, Plšek Adam — fagot, Beták Alexander — fagot, Meierová Zuzana — lesní roh, Hnilica Petr — trubka, Lédlová Veronika — trombon, Novotný Vojtěch — bicí

Lektoři

Jan Fišer – housle, Stanislav Svoboda – viola, Lukáš Pospíšil – violoncello, Pavel Klečka – kontrabas, Jiří Ševčík – flétna, Jan Souček – hoboj, Jindřich Pavliš – klarinet, Václav Fürbach – fagot, Zdeněk Vašina – lesní roh, Svatopluk Zaal – trubka, Stanislav Penk – pozoun, Ivan Hoznedr – bicí nástroje

Stipendium a další benefity

Stipendium

Členství v Orchestrální akademii PKF je ze strany studentů bezplatné; PKF hradí studentům školné a uděluje stipendium. V sezoně 2020–2021 činí celková výše stipendia jednoho studenta 40 000,- CZK / 10 měsíců (rozděleno do měsíčních plateb); PKF je oprávněna výši stipendia ze závažných důvodů změnit. Vyplácení stipendia je podmíněno aktivní účastí na kurzu a podmínkami PKF.

Další benefity

PKF může studentům nabídnout účast na studiovém natáčení; v takovém případě má student nárok na honorář. Honorována je také účast člena orchestrální akademie na jiných projektech PKF (např. koncerty abonentních cyklů K nebo S). Mimo rámec povinné orchestrální praxe a při naplnění uměleckého standardu může být člen akademie osloven k další spolupráci s PKF jako výpomoc.

PKF neposkytuje studentům orchestrální akademie ubytování v Praze, ani nehradí jakékoliv náklady s ním spojené či náklady na individuální dopravu do místa sídla PKF. Členství v akademii rovněž nezahrnuje nárok na volný vstup do prostor PKF, poskytnutí koncertního oděvu nebo finanční kompenzace za používání vlastního oděvu, poskytnutí nástroje či jeho součástí v majetku PKF (či Nadace PKF) nebo finanční kompenzace za používání nástroje vlastního.

Podmínky členství

Kvalifikace

Do konkurzu se mohou přihlásit hudebníci z ČR, států EU a dalších zemí, kteří k 1. září v roce započetí kurzu dovršili 18. a nepřekročili 30. rok věku a jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí. PKF nezařizuje pobytové a jiné formality spojené s účastí umělce na kurzu. 

Výběrové řízení

Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu vyhlášeném PKF – Prague Philharmonia. O přijetí členů do Orchestrální akademie rozhoduje PKF. PKF není povinna místo, na nějž je konkurz vypsán, obsadit ani není povinna projekt OAPKF zrealizovat.  

Přihlášky

O konkurzech do dalšího ročníku informuje PKF - Prague Philharmonia na svém webu a Facebooku. Pro přihlášení do konkurzu do Orchestrální akademie není vydán formulář.

Povinné party ke stažení: viola, fagot, lesní roh, bicí. Konkurzní part pro violoncello ke stažení zde.

Další povinné skladby

Violoncello
1. věta z některého koncertu Josepha Haydna a 1. věta z koncertu z období romantizmu nebo 20. století

Viola
1. a 2. věta s kadencí z koncertu období klasicismu (např. Stamic, Hoffmeister)

Fagot
1. a 2. věta z koncertu B dur W. A. Mozarta, KV 191 nebo F dur, op. 75 C. M. von Webera

Lesní roh
W. A. Mozart: Koncert č. 2 Es dur

Bicí nástroje
pouze povinné party

Studium

Po dobu trvání kurzu procházejí studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje 2x 45 minut měsíčně individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích hráčů PKF – Prague Philharmonia. Zároveň hráči absolvují orchestrální praxi ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia na domácích pódiích a v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé hudby, zapojují se do nahrávacích projektů a do řady dalších aktivit, jako jsou semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně uznávanými umělci. 

Ukončení členství

Kurz může být ze strany PKF ukončen, ukáže-li se nezájem studenta nebo vyjde-li najevo, že student nesplňuje umělecká kritéria PKF. Pokud uchazeč již kurz OAPKF absolvoval a pokud je vypsáno volné místo pro daný nástroj i na následující sezonu, může se přihlásit do výběrového řízení (maximálně může OA absolvovat třikrát). Omezením pro vstup do akademie také zůstává horní věkový limit.

Tajemník Orchestrální akademie PKF

Lucie Maloveská

T +420 222 221 088

maloveska@pkf.cz

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum