Orchestrální akademie

Orchestrální akademie PKF — dobrodružná, náročná, na celý život!

Partner

Stadler Trier  

Projekt se uskutečňuje za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury ČR.

Financováno Evropskou unií - Národní plán obnovy - Ministerstvo kultury ČR

Vznik a historie

Orchestrální akademie PKF – Prague Philharmonia vznikla v roce 2008 jako vůbec první projekt tohoto typu v České republice. Každý rok přivítá orchestr do své rodiny 12 až 14 mladých, talentovaných hudebníků. Těm pomáhají hráči PKF získat kvalitní orchestrální praxi a s entusiasmem jim předávají základy filosofie hry PKF: preciznost, smysl pro souhru a detail, uměleckou pokoru, přátelství a respekt.

Členové Orchestrální akademie se hned od počátku zapojují do uměleckých projektů PKF. Absolvují koncerty nejen v České republice, ale i v zahraničí, mají možnost vystoupit v komorních cyklech PKF a účastnit se nahrávacích projektů. 

Hned první ročník Orchestrální akademie se setkal s obrovskou vlnou zájmu. Již o rok později v roce 2009 se několik jejích členů zúčastnilo unikátního projektu YouTube Symphony Orchestra. Dva z nich – Jakub Fišer a Ondřej Martinovský – vystoupili pod vedením dirigenta M. Tilsona Thomase společně s dalšími devadesáti vybranými hudebníky z celého světa v newyorské Carnegie Hall.

Přijměte naši výzvu a staňte se členem

Členem Orchestrální akademie PKF! Více o podmínkách studia se dočtete níže v tomto článku.

Těšíme se na Vás!

Komu je projekt určen

Studentům středních a vysokých hudebních škol a absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně, z České republiky, států EU a dalších zemí ve věku od 18 do 30 let. Základem úspěšného konkurzu jsou umělecké předpoklady k působení v PKF – Prague Philharmonia nebo v jiném orchestru obdobných kvalit.  

Organizátor projektu

Orchestrální akademie je organizována PKF — Prague Philharmonia, o.p.s.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Členové Orchestrální akademie 2023-2024

Blažková Michaela - flétna, Dohnalová Klára - lesní roh, Dostál Martin - housle, Hrdová Natálie - klarinet, Hřebíček Jakub - bicí, Hubinová Veronika - klarinet, Janíček Jakub - kontrabas, Jindřišková Iva - trubka, Jinek Štěpán - fagot, Klánská Klára - housle, Kolářová Kamila - lesní roh, Krämerová Hynková Marie - viola, Lekeš Andrej - violoncello, Mach Jasenčíková Klára - flétna, Matyska Vít Rafael - bicí, Menkov Arseny - hoboj, Mikula Sofia - housle, Nakagawa Riko - housle, Pavíček Tomáš - trombón, Pudlovský Šimon - trombón, Soukup Antonín - fagot, Sulková Barbora - housle, Ševčík David - trubka, Šulcová Milada - housle

Lektoři

Ševčík Jiří - flétna, Vašina Zdeněk - lesní roh, Špačková Romana - housle, Pavliš Jindřich - klarinet, Hoznedr Ivan - bicí, Klečka Pavel - kontrabas, Zaal Svatopluk - trubka, Fürbach Václav - fagot, Svoboda Stanislav - viola, Pospíšil Lukáš - violoncello, Adam Jan - housle, Vrba Miloslav - housle, Penk Stanislav - trombón, Souček Jan - hoboj

Stipendium a další benefity

Stipendium

Členství v Orchestrální akademii PKF je ze strany studentů bezplatné; PKF hradí studentům školné a uděluje stipendium. V sezoně 2023–2024 činí celková výše stipendia jednoho studenta 40 000,- CZK / 10 měsíců (rozděleno do měsíčních plateb); PKF je oprávněna výši stipendia ze závažných důvodů změnit. Vyplácení stipendia je podmíněno aktivní účastí na kurzu a podmínkami PKF.

Další benefity

PKF může studentům nabídnout účast na studiovém natáčení; v takovém případě má student nárok na honorář. Honorována je také účast člena orchestrální akademie na jiných projektech PKF (např. koncerty abonentních cyklů K nebo S). Mimo rámec povinné orchestrální praxe a při naplnění uměleckého standardu může být člen akademie osloven k další spolupráci s PKF jako výpomoc.

PKF neposkytuje studentům orchestrální akademie ubytování v Praze, ani nehradí jakékoliv náklady s ním spojené či náklady na individuální dopravu do místa sídla PKF. Členství v akademii rovněž nezahrnuje nárok na volný vstup do prostor PKF, poskytnutí koncertního oděvu nebo finanční kompenzace za používání vlastního oděvu, poskytnutí nástroje či jeho součástí v majetku PKF (či Nadace PKF) nebo finanční kompenzace za používání nástroje vlastního.

Podmínky členství

Kvalifikace

Do konkurzu se mohou přihlásit hudebníci z ČR, států EU a dalších zemí, kteří k 1. září v roce započetí kurzu dovršili 18. a nepřekročili 30. rok věku a jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí. PKF nezařizuje pobytové a jiné formality spojené s účastí umělce na kurzu. 

Výběrové řízení

Možnost působit v Orchestrální akademii PKF – Prague Philharmonia a získat roční stipendium mají uchazeči na základě konkurzu vyhlášeném PKF – Prague Philharmonia. O přijetí členů do Orchestrální akademie rozhoduje PKF. PKF není povinna místo, na nějž je konkurz vypsán, obsadit ani není povinna projekt OAPKF zrealizovat.  

Přihlášky

O konkurzech do dalšího ročníku informuje PKF - Prague Philharmonia na svém webu a Facebooku. Pro přihlášení do konkurzu do Orchestrální akademie není vydán formulář.

Studium

Po dobu trvání kurzu procházejí studenti uceleným vzdělávacím programem, který zahrnuje 2x 45 minut měsíčně individuální výuku partů pod vedením koncertních mistrů a vedoucích hráčů PKF – Prague Philharmonia. Zároveň hráči absolvují orchestrální praxi ve formě umělecké účasti na projektech PKF – Prague Philharmonia na domácích pódiích a v zahraničí, na koncertech komorní a soudobé hudby, zapojují se do nahrávacích projektů a do řady dalších aktivit, jako jsou semináře se sólisty, dirigenty či jinými hostujícími mezinárodně uznávanými umělci. 

Ukončení členství

Kurz může být ze strany PKF ukončen, ukáže-li se nezájem studenta nebo vyjde-li najevo, že student nesplňuje umělecká kritéria PKF. Pokud uchazeč již kurz OAPKF absolvoval a pokud je vypsáno volné místo pro daný nástroj i na následující sezonu, může se přihlásit do výběrového řízení (maximálně může OA absolvovat třikrát). Omezením pro vstup do akademie také zůstává horní věkový limit.

Konkurz do Orchestrální akademie 2023-2024

PKF — Prague Philharmonia, o.p.s. vyhlašuje pro studenty ve věku 18-30 let konkurz do ORCHESTRÁLNÍ AKADEMIE PKF 2023—2024 - dechy, bicí a smyčce.

Konkurz se uskuteční 23. a 24. května 2024

Místo konkurzu: KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 - Kobylisy (metro C, Ládví)

Korepetitor je zajištěn.

Máte-li zájem se konkurzu zúčastnit, zašlete svůj životopis na e-mailovou adresu sopkova@pkf.cz.

Povinné party

Povinné party ke stažení ve formátu PDF:

Další povinné skladby

Kromě povinných partů si uchazeči připraví tyto skladby:

 

Housle
W. A. Mozart – Koncert č. 3, 4 nebo 5 (1. věta s kadencí)
1. věta z koncertu 19. nebo 20. století či obdobná skladba koncertantního charakteru

Viola
1. a 2. věta s kadencí z koncertu období klasicismu (např. Stamic, Hoffmeister)

Violoncello
J. Haydn: Violoncellový koncert C dur nebo D dur, 1. věta
P. I. Čajkovskij: Variace na rokokové téma pro violoncello a orchestr NEBO 1. věta romantického koncertu

Kontrabas
1. a 2. věta z koncertu z období klasicismu nebo romantismu

Flétna
W. A. Mozart: Koncert pro flétnu D dur KV 314, 1. a 2. věta

Klarinet
W. A. Mozart: Koncert A dur, KV 622, 1. a 2. věta

Fagot
W. A. Mozart: Koncert B dur, KV 191, 1. a 2. věta NEBO C. M. von Weber: Koncert F dur, op. 75

Trubka
J. N. Hummel: Koncert Es dur, 1. a 2. věta NEBO J. Haydn: Koncert Es dur, 1. a 2. věta

Lesní roh
W. A. Mozart: Koncert č. 2 Es dur

Trombon
Ferdinand David: Concertino pro trombon a klavír, 1. a 2. věta (stáhnout noty 1. věta2. věta)

Hoboj
W. A. Mozart: Koncert C dur KV 314, 1. a 2. věta

Bicí nástroje
pouze povinné party 

 

Tajemník Orchestrální akademie PKF

Eva Sopková

T +420 222 200 421

sopkova@pkf.cz

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague