Orchestrální cyklus
A

Místa konání

Dvořákova síň Rudolfina
Smetanova síň Obecního domu

Umělci sezony

Pozvání přijali výjimeční dirigenti a sólisté, kteří pravidelně vystupují v nejvýznamnějších světových koncertních sálech. Andrew von Oeyen, Harry Bicket, Olli Mustonen, Marcelo Lehninger, Emmanuel Pahud, Keri-Lynn Wilson a mnozí další.

O cyklu

Tentokrát půjdeme po stezkách francouzské hudby a budeme hledat stopy, které na nich v průběhu staletí zanechala hudba německá. Náš koncert A9 například ilustruje propojení mezi francouzskými a německými školami: Debussy byl ovlivněn Wagnerem, ten zase Berliozem, na kterého měl vliv Gluck, jehož ovlivnil Rameau, a toho velmi nasměrovali Bach a Couperin, přičemž tito dva reagovali jeden na druhého.

Toto vzájemné působení v dramaturgii zvýrazňují programové návraty do minulosti až k Bachovi, jehož nově interpretujeme jako hudebníka dvacátého století, aby se kruh hudební inspirace uzavřel. Jednotlivé koncerty propojuje jako vždy i mnoho dalších vnitřních souvislostí. Některé z nich jsou zjevné, jiné mají subtilnější, či třeba i žertovnější povahu.

Partner orchestrálního cyklu

Ad-Ventures Invest

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague