Stanislav Penk

Narozen v roce 1974, absolvoval v letech 1988-1994 Konzervatoř v Praze ve třídě prof. Josefa Šimka, a poté Hudební fakultu Akademie múzických umění v Praze v trombónových třídách prof. Miloslava Hejdy a Zdeňka Pulce.

Od roku 1996 je sólotrombonistou PKF - Prague Philharmonia a od roku 2007 členem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, se kterým například sólově provedl koncert Don Quijote pro trombon a orchestr Juraje Filase. Vedle toho působí v dalších komorních tělesech jako například Pražské žesťové kolegium  a Czech brass - 7 členný soubor nejvyhledávanějších hráčů na žesťové nástroje,  zvaný na koncerty a významné festivaly v Čechách, ale převážně v zahraničí.

Spolupracuje také pravidelně s významnými zahraničními produkcemi, např. Jamese Fitzpatricka, Carla Davise nebo Nicka Raina, specializujícími se na nahrávání filmové hudby. Dlouhodobě se zabývá i poučenou interpretací staré hudby. Spolupracuje s předními českými i světovými soubory staré hudby, např. Collegium 1704, Musica Florea, Musica Eterna, Musica Regia, Ensemble Inégal. Je také členem orchestru Solistes Europeéens Luxembourg, zahrnující  sólisty a špičkové orchestrální hráče celého světa.

Od roku 2020 působí jako interní pedagog na Hudební fakultě HAMU. 

Koncerty

Komorní cyklus
K3

Bach. Caccini. Jacquet de la Guerre

Adéla Štajnochrová
housle
Marie Fajtová
soprán
Stanislav Penk
barokní trombon
Robert Hugo
cembalo

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Pondělí
podrobnosti
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague