Talent Prahy 5

Nadaní muzikanti předvádějí svůj talent v doprovodu prestižního profesionálního orchestru

Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby. V pěvecké kategorii také interpretům muzikálových písní a pěveckým sborům.

Co je Talent Prahy 5?

Soutěž, která sleduje zájem o hodnotnou hudbu a umělecké výkony mladých hudebních amatérů a těm nejlepším umožňuje veřejnou koncertní prezentaci svého umění v doprovodu prestižního profesionálního orchestru. Soutěž je určena instrumentalistům z oblasti klasické hudby, v pěvecké kategorii i interpretům muzikálových písní, a pěveckým sborům.

Koncert laureátů se uskuteční 7. února 2023 od 19 hodin v Sále Bohuslava Martinů, HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

  • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, bydlících či působících na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
  • Žáci základních uměleckých škol a soukromých učitelů hudby, kteří bydlí, studují či pracují na území MČ Praha 5, 13 a 16, i když navštěvují základní umělecké školy nebo soukromé učitele hudby mimo území těchto městských částí. 
  • Žáci, kteří nebydlí na území MČ Praha 5, 13 a 16, ani zde nejsou vyučováni hudbě, ale aktivně zde působí např. jako členové hudebních souborů. 
  • Soutěže se mohou zúčastnit společně dva i více žáků, kteří si pro vystoupení připraví koncertní skladbu pro dva nebo více sólových hráčů s orchestrálním doprovodem. 
  • Soutěže se mohou zúčastnit neprofesionální pěvecké sbory, které mají své sídlo či pobočku na území MČ Praha 5, 13 a 16. 
  • Věk účastníků je nejvýše 26 let (ke dni přehrávky soutěžících). Nevztahuje se na pěvecké sbory. 
  • Absolutní vítěz a laureáti prvních cen soutěže se mohou soutěže opět zúčastnit nejdříve po třech letech od doby získání tohoto titulu.

Kategorie

I. kategorie:
Soutěžící do 15 let

II. kategorie:
Soutěžící nad 15 let do 26 let

III. kategorie:
Studenti hudebních konzervatoří, jiných vyšších odborných hudebních škol či vysokých hudebních škol ve speciální kategorii „Mimořádný talent“. Tato kategorie je vypsána s omezením jednoho postupujícího s právem účasti na závěrečném koncertu.

IV. kategorie:
Pěvecké sbory

Výsledková listina 16. ročníku soutěže

I. KATEGORIE

1. místo Martin Kos, cimbál
2. místo Darja Staso, klavír
3. místo nebylo uděleno

Čestné uznání: Martin Břeský, Johana Kubánková, Polina Shestak 

II. KATEGORIE

Dělené 1. místo Barbora Pešková* a sestry Šilerovy*
2. místo
neuděleno
3. místo Jan Dudák*

Čestné uznání: Lenka Pěkná, Julia Heczková 

III. KATEGORIE

Dělené 1. místo Pavol Praženica* a Petr Hamerský*
2. místo neuděleno
3. místo neuděleno

Čestné uznání: Daniel Boura, Alena Mazáková, Andrej Lekeš, David Škola, Veronika Jaklová, Michael Foršt, Tomáš Mourek, Johana Kubátová, Jan Kukal

KATEGORIE PĚVECKÉ SBORY

Cena poroty: Dětský pěvecký sbor Svítání*

ABSOLUTNÍM VÍTĚZEM SOUTĚŽE SE STAL
PAVOL PRAŽENICA 

 * Vystoupí na koncertu laureátů

VÝHERCŮM GRATULUJEME! 

Jak se přihlásit

Vyplněné přihlášky zašlou zájemci o účast ve stanoveném termínu (za žáky ZUŠ zašle ředitel školy) na přiloženém formuláři na adresu PKF – Prague Philharmonia, o.p.s., KD Ládví, Burešova 1661/2, 182 00 Praha 8 nebo na e-mail brychova@pkf.cz.

  • Jedna ZUŠ může přihlásit maximálně čtyři žáky (nástroj, případně pěvecká kategorie nejsou limitovány; nevztahuje se na pěvecké sbory)
  • Soutěžící si připraví jednu až dvě věty koncertu pro sólový nástroj a orchestr, či koncertní skladby, u pěveckých kategorií jednu až dvě árie 
  • V kategorii pěveckých sborů jsou vždy dvě soutěžní skladby a capella 

Termín pro zaslání přihlášek do 16. ročníku byl 15. 11. 2022. Děkujeme za Váš zájem!

Repertoár

Obsazení vybraných skladeb musí být maximálně do velikosti orchestru PKF – Prague Philharmonia: 8 prvních houslí, 6 druhých houslí, 5 viol, 4 violoncella, 3 kontrabasy, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 1 trombón, tympány.

Soutěžní přehrávky

Přehrávka se uskuteční 30. 11. 2022 od 10:00 do 12:00 v prostorách ZUŠ Štefánikova, Praha 5 (s laskavým souhlasem ZUŠ Štefánikova). 

Účast na přehrávce může být ze závažných důvodů nahrazena nahrávkou. Přehrávky se takový soutěžící zúčastní v náhradním termínu. Kvalitu jeho výkonu posoudí předseda poroty Leoš Svárovský.

Porotci

Prof. MgA. Leoš Svárovský – dirigent, předseda poroty  

Ing. Štěpán Rattay – radní MČ Praha 5 pro kulturu

Bc. Lukáš Herold – zástupce MČ Praha 5  

PhDr. Marie Ulrichová-Hakenová – zástupkyně MČ Praha 5 

PhDr. Ludvík Kašpárek – muzikolog  

Zuzana Bialasová – zakládající členka skupiny 1. houslí PKF – Prague Philharmonia
 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC