Marie Papežová Erlebachová

V roce 2009 absolvovala konzervatoř v Pardubicích v oboru hra na klavír u Mgr. Jany Mičulkové a u Mgr. Jany Klokočníkové. V tomto oboru pokračovala i na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze pod vedením doc. Františka Malého, kterou úspěšně ukončila magisterským titulem v roce 2014. 

V roce 2012 zahájila studium dirigování na Konzervatoři Jaroslava Ježka pod vedením doc. Hynka Farkače a o dva roky později složila úspěšně přijímací zkoušky na HAMU v Praze, kde dokončila v roce 2019 magisterské studium dirigování pod vedením doc. Tomáše Koutníka, prof. Jiřího Chvály, prof. Ivana Paříka, prof. Leoše Svárovského, doc. Hynka Farkače, doc. Norberta Baxy, Mgr. Jaroslava Brycha a Františka Babického. 

Od roku 2016 je také studentkou doktorského studijního programu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením doc. Jany Palkovské.

Je laureátkou mezinárodních soutěží v sólové hře na klavír (Amadeus, 1995, 1996, 1997), v klavírním duu (Schubertova soutěž pro klavírní dua v Jeseníku, 2005) a v interpretaci melodramů (Mezinárodní soutěž Z. Fibicha v interpretaci melodramů, 2011). Získala také několik ocenění za nejlepší klavírní spolupráci. 

Jako klavíristka se účastnila Mezinárodních mistrovských kurzů v Brně a Mezinárodních letních kurzů Pražské konzervatoře. V roce 2011 získala stipendium na Mezinárodní letní akademii Praha – Vídeň – Budapešť v Rakousku a v roce 2012 byla vybrána AMU pro účast na Mezinárodní letní škole v Dartingtonu v Anglii, kde se kromě sólové klavírní hry zabývala i klavírní spoluprací. 

Od roku 2012 je sbormistryní přípravného oddělení Kühnova dětského sboru a v rámci tohoto souboru se věnuje též dětské opeře, kde k těmto projektům vytvořila řadu aranží. V průběhu let spolupracovala jako korepetitorka s DPS Iuventus Cantans v Pardubicích a s DPS Bonifantes, Kalandra a Mládí, se kterými získala mnohá ocenění na významných festivalech a sborových soutěžích.

V roce 2015 byla přizvána jako korepetitorka na Mistrovský pěvecký kurz Evy Randové v Ústí nad Labem a na European Music Academy v Teplicích. V letech 2016-2018 působila jako korepetitorka na oddělení dirigování Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Od roku 2014 pracuje jako pedagog na HAMU v Praze na Oddělení klavírní spolupráce a od roku 2020 také na Katedře dirigování. 

V roce 2015 debutovala jako dirigentka se Symfonickým orchestrem Prahy 8, se kterým také provedla Verdiho Requiem za účasti L´Ensemble Vocal Universitaire de Strasbourg. V sezoně 2015 - 2016 vedla Kolínskou filharmonii. Spolupracovala také s významnými českými profesionálními tělesy, a to s Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Jihočeskou komorní filharmonií a Severočeskou filharmonií Teplice.

Concerts

Concerts for children in Rudolfinum
D3

To the last breath

Marie Papežová Erlebachová
conductor

Venue

Dvořák Hall Rudolfinum
Saturday
more info
Concerts for children in Rudolfinum
E3

To the last breath

Marie Papežová Erlebachová
conductor

Venue

Dvořák Hall Rudolfinum
Saturday
more info
With support
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
General partner
Komerční Banka
Principal partner
Hyundai
General media partner
Česká televize
Principal media partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partners
Čepro
O2 universum