27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO
komorní cyklus K

Bach. Roussel. Kodály

K
Bach. Roussel. Kodály

S velkou lítostí musíme oznámit, že se tento koncert kvůli platným vládním opatřením neuskuteční. Náhradou doporučujeme vaší pozornosti záznam vystoupení v Divadle Komedie, kde Trio Gratia také účinkovalo s Lenkou Řeřichovou. Těšíme se na setkání v lepších časech! 

JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldbergovy variace BWV 988 (výběr)
(úprava pro smyčcové trio Dmitrij Sitkoveckij)
ALEXANDR PORFIREVIČ BORODIN
Trio pro smyčce g moll
ALBERT ROUSSEL
Trio pro flétnu, violu a violoncello op. 40
ZOLTÁN KODÁLY
Intermezzo
JACOB GORDON
Four Fancies pro flétnu a smyčcové trio

TRIO GRATIA
Hana Dostálová Roušarováhousle  Dagmar Maškováviola  Vladimíra Sanvito - Jurásková — violoncello
host: Lenka Řeřichováflétna

Patronka koncertu: Jana Svobodová — housle

300 | 250 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let) | rodinná vstupenka: 100 Kč na osobu | donátorská vstupenka 2 000 Kč

Trio Gratia

Smyčcové Trio Gratia tvoří členky PKF — Prague Philharmonia — houslistka Hana Dostálová Roušarová, absolventka Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze a Hochschule für Musik ve Freiburgu, a violistka Dagmar Mašková, rovněž absolventka HAMU v Praze, doplněny violoncellistkou Vladimírou Sanvito - Juráskovou. Soubor koncertuje hlavně v České republice a v Německu. Rád experimentuje s různými nástrojovými kombinacemi, zejména s nástroji dechovými, nejčastěji příčnou flétnou.

 

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner