Mezinárodní studenti hrají s PKF — Prague Philharmonia

V PKF – Prague Philharmonia máme rádi dynamické projekty, které dělají věci tak trochu jinak. Proto jsme navázali přátelství s International School of Music & Fine Arts Prague!

Chcete se jako sólista zúčastnit společného projektu mezinárodní hudební školy ISMFA s naším orchestrem? Pak je třeba se podrobit přehrávce před porotou složenou z odborníků na slovo vzatých. V porotě zasednou například dirigent Jakub Zicha nebo muzikoložka Hana Dohnálková. 

Zúčastnit se mohou studenti všech mezinárodních škol v Praze se zájmem o klasickou hudbu ve věku od 7 do 26 let. 

Zaregistrovat se můžete nejpozději do 10. října 2021 e-mailem: a.vlachova@musicschoolprague.com 

Uveďte, prosím, své jméno, věk, kontakty, školu, nástroj a repertoár (po konzultaci s hudebním archivem PKF: dohnalkova@pkf.cz). 

Datum a místo konání přehrávky:

Druhá polovina října 2021 (datum bude upřesněno) 
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, Praha 1  
Účastníci zahrají svoji skladbu společně se svým klavírním doprovodem.   

Studenti, kteří uspějí, se mohou těšit na účast na závěrečném koncertu společně s PKF – Prague Philharmonia. 

Repertoár: 

Skladby s doprovodem orchestru.

Výběr repertoáru – doporučené obsazení doprovodného orchestru: smyčce, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 1 pozoun, tympány.

Repertoár závěrečného koncertu je nutné konzultovat s Mgr. Hanou Dohnálkovou, vedoucí hudebního archivu PKF (dohnalkova@pkf.cz)  

Porota:

Jakub Zicha - dirigent, předseda poroty
MgA. Andrea Vlachová, Ph.D. - ředitelka ISMFA
Ing. Lenka Schönfeldová - filantrop & CSC, skupina RSBC
Mgr. Hana Dohnálková - muzikolog, hudební archiv PKF - Prague Philharmonia, dramaturg cyklu soudobé hudby S

www.musicschoolprague.com

A World To Share

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC