Mezinárodní studenti hrají s PKF — Prague Philharmonia

V PKF – Prague Philharmonia máme rádi dynamické projekty, které dělají věci tak trochu jinak. Proto jsme navázali přátelství s International School of Music & Fine Arts Prague!

Chcete se jako sólista zúčastnit společného projektu mezinárodní hudební školy ISMFA s naším orchestrem? Pak je třeba se podrobit přehrávce před porotou složenou z odborníků na slovo vzatých. V porotě zasednou například dirigent Jakub Zicha nebo muzikoložka Hana Dohnálková. 

Zúčastnit se mohou studenti všech mezinárodních škol v Praze se zájmem o klasickou hudbu ve věku od 7 do 26 let. 

Zaregistrovat se můžete nejpozději do 10. října 2021 e-mailem: a.vlachova@musicschoolprague.com 

Uveďte, prosím, své jméno, věk, kontakty, školu, nástroj a repertoár (po konzultaci s hudebním archivem PKF: dohnalkova@pkf.cz). 

Datum a místo konání přehrávky:

Druhá polovina října 2021 (datum bude upřesněno) 
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, Praha 1  
Účastníci zahrají svoji skladbu společně se svým klavírním doprovodem.   

Studenti, kteří uspějí, se mohou těšit na účast na závěrečném koncertu společně s PKF – Prague Philharmonia. 

Repertoár: 

Skladby s doprovodem orchestru.

Výběr repertoáru – doporučené obsazení doprovodného orchestru: smyčce, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 1 pozoun, tympány.

Repertoár závěrečného koncertu je nutné konzultovat s Mgr. Hanou Dohnálkovou, vedoucí hudebního archivu PKF (dohnalkova@pkf.cz)  

Porota:

Jakub Zicha - dirigent, předseda poroty
MgA. Andrea Vlachová, Ph.D. - ředitelka ISMFA
Ing. Lenka Schönfeldová - filantrop & CSC, skupina RSBC
Mgr. Hana Dohnálková - muzikolog, hudební archiv PKF - Prague Philharmonia, dramaturg cyklu soudobé hudby S

www.musicschoolprague.com

A World To Share

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum