27. koncertní sezona
PROLOMIT TICHO

Konkurz: Mezinárodní studenti hrají s PKF - Prague Philharmonia

V PKF – Prague Philharmonia máme rádi dynamické projekty, které dělají věci tak trochu jinak. Proto jsme navázali přátelství s International School of Music & Fine Arts Prague!

Konkurz je určen studentům všech mezinárodních škol v Praze se zájmem o klasickou hudbu.

Kategorie:

Tento konkurz má pouze 1 kategorii, zúčastnit se mohou soutěžící ve věku od 7 do 26 let.

Uzávěrka přihlášek:

pondělí 7. prosince 2020

Zaregistrovat se můžete e-mailem: a.vlachova@musicschoolprague.com
Uveďte, prosím, své jméno, věk, kontakty, školu a repertoár (po konzultaci s hudebním archivem PKF).

Datum a místo konání konkurzu:

neděle 7. února 2021, 10.00 – 16.00 hod.
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám. 13, Praha 1

Účastníci zahrají svoji skladbu společně se svým klavírním doprovodem. Účast na konkurzu lze v případě potřeby nahradit nahrávkou.

Vyhlášení výsledků:

neděle 7. února 2021, 18.00 hod.

Studenti, kteří uspějí na konkurzu, budou mít právo účastnit se závěrečného koncertu.

Repertoár:

Skladby s doprovodem orchestru. Výběr repertoáru – doporučené obsazení doprovodného orchestru: smyčce, 2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 1 pozoun, tympány 

Repertoár závěrečného koncertu je nutné konzultovat s Mgr. Hanou Dohnálkovou, vedoucí hudebního archivu PKF (dohnalkova@pkf.cz) 

Porota:

Jakub Zicha - dirigent, předseda poroty
MgA. Andrea Vlachová, Ph.D. - ředitelka ISMFA
Ing. Lenka Schönfeldová - filantrop & CSC, skupina RSBC
Mgr. Hana Dohnálková - muzikolog, hudební archiv PKF - Prague Philharmonia, dramaturg cyklu soudobé hudby S

Ohlédnutí za prvním společným koncertem v Kostele sv. Šimona a Judy v Praze, 29. dubna 2018

www.musicschoolprague.com

A World To Share

za podpory
generální partner
hlavní partner
generální mediální partner
hlavní mediální partner