K1 Brahms. Schubert

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

450 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

violoncello
František Souček
1. housle
Petr Střížek
2. housle
Petr Holman
viola
Vladimír Fortin
violoncello

Program

Johannes Brahms
Smyčcový sextet č. 1 B dur op. 18
Franz Schubert
Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violoncella C dur D 956

Um pá pá pa – tititi tititi tititi, um pá pá pa – tititi tititi tititi... Tak údajně bilo srdce pacienta, který umíral na stejnou nemoc jako v roce 1828 Franz Schubert – na syfilis. A přesně stejný rytmus vložil skladatel do pomalé věty svého Kvintetu C dur. Zapsal snad na notový papír, co cítil, či jde o pouhou náhodu?

Skladba, kterou dokončil jen dva měsíce před svou smrtí, vyniká úžasnou melodikou a je barevně orámována dvěma violoncelly, s krásnou druhou větou s nekonečnými melodiemi ve viole a druhých houslích, vedle nichž si poklidně vypráví prim s violoncellem.

Smyčcový sextet B dur Johannese Brahmse přezdívaný „Jarní“ je brahmsovsky neokázalý, pln prostých, mistrně propletených témat. Nezapře v sobě okouzlení Schubertem, Beethovenem, Haydnem a skladatelovu zálibu v maďarském folklóru, který často ve svých dílech citoval.

Program s našimi přáteli Lukášem Pospíšilem a Stanislavem Svobodou má v sobě drama i křehkost. Jediné, co v něm nenajdete, je milostný příběh. Schubert byl na tom se ženami na štíru… A Brahms? Po nenaplněné lásce ke Claře Schumann se z něj stal dlouhovousý solitér rozjímající u Thunského jezera…

František Souček — primárius Zemlinského kvarteta

Johannes Brahms: Smyčcový sextet č. 1 B dur op. 18

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC