K1 Brahms. Schubert

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

450 | 350 Kč (senioři 65+) | 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

violoncello
František Souček
1. housle
Petr Střížek
2. housle
Petr Holman
viola
Vladimír Fortin
violoncello

Program

Johannes Brahms
Smyčcový sextet č. 1 B dur op. 18
Franz Schubert
Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violoncella C dur D 956

Um pá pá pa – tititi tititi tititi, um pá pá pa – tititi tititi tititi... Tak údajně bilo srdce pacienta, který umíral na stejnou nemoc jako v roce 1828 Franz Schubert – na syfilis. A přesně stejný rytmus vložil skladatel do pomalé věty svého Kvintetu C dur. Zapsal snad na notový papír, co cítil, či jde o pouhou náhodu?

Skladba, kterou dokončil jen dva měsíce před svou smrtí, vyniká úžasnou melodikou a je barevně orámována dvěma violoncelly, s krásnou druhou větou s nekonečnými melodiemi ve viole a druhých houslích, vedle nichž si poklidně vypráví prim s violoncellem.

Smyčcový sextet B dur Johannese Brahmse přezdívaný „Jarní“ je brahmsovsky neokázalý, pln prostých, mistrně propletených témat. Nezapře v sobě okouzlení Schubertem, Beethovenem, Haydnem a skladatelovu zálibu v maďarském folklóru, který často ve svých dílech citoval.

Program s našimi přáteli Lukášem Pospíšilem a Stanislavem Svobodou má v sobě drama i křehkost. Jediné, co v něm nenajdete, je milostný příběh. Schubert byl na tom se ženami na štíru… A Brahms? Po nenaplněné lásce ke Claře Schumann se z něj stal dlouhovousý solitér rozjímající u Thunského jezera…

František Souček — primárius Zemlinského kvarteta

Johannes Brahms: Smyčcový sextet č. 1 B dur op. 18

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague