K9 Smetana. Janáček. Brahms

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

500 I 400 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

BENNEWITZOVO KVARTETO
Jakub Fišer — housle
Štěpán Ježek — housle
Jiří Pinkas — viola
Štěpán Doležal — violoncello

Hosté: 
Lukáš Pospíšil
violoncello (koncertní mistr PKF — Prague Philharmonia)
Karel Untermüller viola

Program

Bedřich Smetana
Smyčcový kvartet č. 2 d moll

Leoš Janáček
Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“

Johannes Brahms
Smyčcový sextet č. 2 G dur op. 36

Johannes Brahms: Smyčcový sextet č. 2 G dur op. 36

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague