K10 Novák. Beethoven. Smetana

Komorní cyklus K
Koupit vstupenku

Prodej abonmá tohoto cyklu na celou sezónu skončil.

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Malostranské nám. 2/25, Praha 1

Cena

500 I 400 (senioři 65+) I 100 Kč (studenti a děti do 15 let)

Účinkují

SMETANOVO TRIO
Markéta Janoušková 
housle
Jan Páleníček violoncello
Jitka Čechováklavír

Host: Jan Brabecklarinet

Program

Vítězslav Novák
Klavírní trio č. 2 d moll op. 27 „Quasi una ballata“

Ludwig Van Beethoven
Klarinetové trio B dur op. 11

Bedřich Smetana
Klavírní trio g moll op. 15

Bedřich Smetana: Klavírní trio g moll op. 15

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
SIKO
BENU
Centrální depozitář cenných papírů
Mozart Prague