Lucia Fulka Kopsová, foto: Pavel Hejný

Lucia Fulka Kopsová

Narodila se v Bratislavě. Na bratislavské konzervatoři studovala nejprve jako mimořádná žákyně, poté jako řádná posluchačka ve třídě Doc. Mgr. art Márie Karlíkové, ArtD. Od r. 2005 pokračovala ve studiu na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. V roce 2010 pod vedením prof. MgA. Františka Novotného úspěšně ukončila magisterské studium. 

Absolvovala řadu mistrovských kurzů, např. u J. Pazdery, V. Hudečka, F. Novotného, F. Töröka, J. Čižmaroviče, B. Kotmela, E. Perényi, S. Yarosheviche, B. Matouška, M. Grabarczyka, E. Zienkowského a P. Šporcla. 

Již jako studentka konzervatoře dosáhla řady soutěžních úspěchů. V roce 2000 získala 1. cenu na Mezinárodní soutěži Dolný Kubín, v roce 2001 čestné uznání na Kocianově houslové soutěži a o dva roky později se stala vítězkou Mezinárodní houslové soutěže Josefa Muziky v Nové Pace. Jako posluchačka JAMU obdržela v roce 2006 2. cenu na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec, v roce 2007 na Mezinárodní soutěži L. Janáčka 2. cenu a „Cenu za nejlepší interpretaci houslového koncertu A. Dvořáka“.  V roce 2009 získala 3. cenu na Mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec a v roce 2013  2. cenu na Soutěži Nadace Bohuslava Martinů. 

V dubnu 2006 se zúčastnila projektu Evropského mládežnického komorního orchestru v rakouském Grazu, který vedl člen Vídeňské filharmonie, houslista René Staar. V létě 2006 absolvovala turné po státech Evropské unie jako členka Mládežnického orchestru EU, který dirigoval Vladimír Ashkenazy a Andrej Boreyko. Spolupracovala s Komorním sborem konzervatoře v Bratislavě, se kterým absolvovala turné po USA.  

Uskutečnila nahrávky pro SRo (záznam z koncertů ze Slovenského rozhlasu, nahrávky pro soutěž New Talent), ČT (Terra Musica), Český rozhlas Vltava a Proglas. Od roku 2007 působí v komorním Duu Teres s kytaristou Tomášem Hoňkem.

Od roku 2011 je členkou orchestru PKF – Prague Philharmonia. 

Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum