Martin Fila, foto: Jan Šrámek

Martin Fila

Klavírista Martin Fila, rodák z Olomouce, je žákem Jany Špaňhelové na kroměřížské konzervatoři. Následně studoval na Hudební fakultě AMU v Praze u Květoslavy Žumárové-Bilinské, studia zakončil v roce 2001 recitálem a provedením Dvořákova Klavírního koncertu g moll. Absolvoval rovněž stáž na Vysoké umělecké škole v Berlíně u László Simona. V roce 1994 se stal laureátem Karlovarské mezinárodní klavírní soutěže. Na mistrovských klavírních kurzech v Berlíně u Klause Helwiga v roce 1998,  byl vybrán mezi nejlepší účastníky kurzů a vystoupil na závěrečném koncertě vysílaném živě německým rozhlasem.

Martin Fila se věnuje jak sólové hře, kde se ve svém repertoáru zaměřuje především na díla romantismu a na soudobou hudbu, tak i hře v nejrůznějších komorních seskupeních. Je členem Tria 75, které roku 2004 spoluzakládal s houslistou Jiřím Partykou a violoncellistou Janem Kellerem, a souboru Prague Modern při Pražské komorní filharmonii.

V roce 2002 doprovázel v rámci soutěže Pražského jara vítěznou klarinetistku Kateřinu Váchovou a fagotistu Tomáše Františe. Roku 2008 na tomto festivalu hostoval s klarinetistou Janem Machem v dopoledním matiné a v roce 2013 se zde představil v recitálu s flétnistkou Žofií Vokálkovou. Na soutěži Pražského jara bývá pravidelně také oficiálním klavírním doprovazečem.

Jako vyhledávaný komorní partner natočil během posledních let debutová CD s houslisty Vlastimilem Kobrlem, Tomášem Vinklátem, dále s klarinetisty Kateřinou Váchovou a s Milanem Řeřichou. Vystupoval a nahrával s významnými hudebníky, například s Denisem Bouriakovem, Sami Junnonenem, Jiřím Válkem, Leošem Čepickým, Janem Talichem, Žofií Vokálkovou, Petrem Nouzovským, Alžbětou Vlčkovou, Vilémem Veverkou, Petrem Riesem a dalšími. V roce 2017 natočil se Soňou Červenou pro Radioservis melodram Kuchyňskou Revue od Bohuslava Martinů. 

Jako sólista s předními českými orchestry přednesl klavírní koncerty Čajkovského, Griega, Dvořáka a Martinů. Byl hostem v komorních cyklech České filharmonie, Pražské komorní filharmonie, Filharmonie Essen, FOK. Slyšeli ho posluchači v Německu, Švýcarsku, Polsku, Belgii, Slovensku, Francii, Španělsku, Anglii, Jižní Koreji, Japonsku a Tchajwanu.

V roce 2015 přednášel na National Taiwan University na téma Musician and Business. 10 let zasedá jako předseda poroty českého kola mezinárodní soutěže Jugend musiziert. V letech 2005 - 2019 působil jako odborný asistent na AMU v Praze. V roce 2017 se stává ředitelem Základní umělecké školy v Buštěhradě.

Koncerty

Komorní cyklus
K7

Tailleferre. Poulenc

Jan Adam
housle
Lenka Filová
hoboj
Jan Brabec
klarinet
Václav Fürbach
fagot
Martin Fila
klavír

Místo konání

Barokní refektář Profesního domu MFF UK
Pondělí
podrobnosti
Za podpory
Hl.město Praha
Ministerstvo kultury
Generální partner
Komerční Banka
Hlavní partner
Hyundai
Generální mediální partner
Česká televize
Hlavní mediální partner
Hospodářské noviny
Patron
RSBC
Partneři
Čepro
O2 universum